• Wprowadzenie
  • Ważne informacje dla wyjazdów narciarskich do Austrii, Szwajcarii i Niemiec

Ważne informacje dla wyjazdów narciarskich do Austrii, Szwajcarii i Niemiec

Podstawowe informacje

Ograniczenia związane z koronawirusem COVID-19

Klient zapoznał się i wyraża zgodę na możliwość wprowadzenia środków przeciwepidemicznych w miejscu docelowym, co może mieć wpływ na zakres i jakość świadczonych usług (np. mogą wystąpić sytuacje, w których ośrodek narciarski będzie zmuszony do zmniejszenia ilości osób na stokach). Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich środków higienicznych wymaganych przez usługodawcę. Sytuacja epidemiologiczna może zmieniać się dynamicznie, np. nie można wykluczyć ponownego wprowadzenia obowiązkowych testów itp.

W momencie przygotowywania tych informacji wydaje się prawdopodobne, że wejście na tereny narciarskie nie będzie w żaden sposób ograniczone.

Wybór wyjazdu

Poszczególne ośrodki narciarskie i obiekty są bardzo zróżnicowane, dlatego nie każdy ośrodek czy obiekt spełnia oczekiwania i wymagania każdego klienta. Zanim zdecydują się Państwo na „ten jedyny“ wymarzony wyjazd, prosimy o rozważenie, czego oczekujecie od swojego zimowego urlopu. Warto ocenić, czy zależy na cenie, jakości i / lub kompleksowości oferty narciarskiej / snowboardowej, na położeniu ośrodka, jakości i / lub wyposażeniu hotelu czy apartamentów, na odległości od Polski, prestiżu regionu, kameralności czy może odwrotnie „tętniącego życiem“ ośrodka lub dostępności oferty poza narciarskiej itd. W celu maksymalnego ułatwienia wyboru staraliśmy się opisać poszczególne ośrodki pod kątem zakwaterowania oraz warunków narciarskich jak najdokładniej i zachować przejrzystość wszystkich opisów.

Trasy zjazdowe oraz infrastruktura przewozowa

Stopień trudności trasy narciarskiej (na mapach narciarskich i w samych ośrodkach narciarskich) jest oznaczony odpowiednimi kolorami. Czarne trasy o nachyleniu przekraczającym 40 procent są przeznaczone dla najbardziej doświadczonych narciarzy. Do czarnych tras w niektórych przypadkach zaliczamy również stoki oznaczane jako „offpiste”, bywają także oznaczone czarną, czerwoną lub w Szwajcarii żółtą linią. Czerwone trasy są przeznaczone dla średnio zaawansowanych narciarzy, natomiast dla narciarzy początkujących są przygotowane trasy niebieskie. W niektórych przypadkach kolor oznaczenia nie odnosi się do całej trasy, ale do najtrudniejszego odcinka. Poszczególne ośrodki używają w celu kategoryzacji tras zjazdowych własne kryteria oceny i te mogą się różnić w zależności od ośrodka.

Przygotowywanie stoków ze względu na bezpieczeństwo narciarzy odbywa się w większości przypadków po wyłączeniu infrastruktury przewozowej. To różni się w zależności od ośrodka, daty,  a także od ich konkretnej lokalizacji. Biorąc pod uwagę te czynniki, wyciągi są zazwyczaj czynne od 8:00 - 9:30 do 15:30 - 17:30. Działanie wyciągów lub kolejek linowych może być ograniczone ze względu na złe warunki atmosferyczne (klimat, śnieg), niebezpieczeństwo lawinowe lub z powodów technicznych. Za przerwy w działaniu związane z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności operator infrastruktury przewozowej (również BP) nie ponosi odpowiedzialności i tylko w wyjątkowych wypadkach zwraca poniesione koszty.

Na samym początku i na końcu sezonu zimowego trasy danego ośrodka narciarskiego nie muszą być całkowicie sztucznie naśnieżane / utrzymywane; z reguły ośrodki narciarskie w przygotowaniu tras przechodzą od głównych tras do bardziej oddalonych, bardziej marginalnych dla funkcjonowania ośrodka. O zakresie otwartych części ośrodka decydują aktualne warunki atmosferyczne i techniczne, możliwości operatora dotyczące przepustowości, a także ilość sprzedanych skipassów. Zwiększone ryzyko związane z tymi ograniczeniami jest zwykle rekompensowane przez znacznie niższe ceny skipassów w krańcowych częściach sezonu niż  w sezonie głównym.

Na każdym terenie narciarskim bezwzględnie należy przestrzegać zasad poruszania się po oznakowanych trasach zjazdowych, a szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących zamknięcia niektórych tras, na przykład z powodu niskich opadów śniegu, ze względu na nieuchronne zagrożenie lawinowe lub zawody narciarskie. Jednak konieczne jest przestrzeganie wszystkich innych zasad, które różnią się w zależności od ośrodka. Zazwyczaj są one wymienione w najczęściej używanych językach na świecie na mapach narciarskich lub na tablicach informacyjnych w głównych punktach wejścia na teren narciarski i zazwyczaj zawierają ograniczenia nałożone przez prawo, lub lokalne rozporządzenie, których naruszenie może nawet zostać ukarane grzywną. Wiele ośrodków oferuje również wolne tereny narciarskie. W tym miejscu chcielibyśmy tylko przypomnieć, że jazda na nartach poza trasami nie jest objęta podstawowym ubezpieczeniem, więc jeśli planujecie Państwo spróbować tego typu jazdy, zalecamy informować się na ten temat w firmie ubezpieczeniowej, gdzie zostało wykupione ubezpieczenie lub zapoznać się z zakresem naszego ubezpieczenia.

Chcemy jeszcze zwrócić uwagę na pewną dysproporcję między informacjami na temat tras zjazdowych i infrastruktury przewozowej podanych na naszych stronach a prezentowanych przez poszczególne ośrodki narciarskie, zwłaszcza austriackie, z poprzednich lat. Z inicjatywy Austriackiego Związku Operatorów Kolejek Linowych kilka lat temu niektóre ośrodki narciarskie przystąpiły do przeliczania długości stoków według bardziej obiektywnych kryteriów, wykluczając różne warianty i trawersy, co w niektórych ośrodkach doprowadziło do zmniejszenia wcześniej podawanej ilości kilometrów. Jednak niektóre z nich, w przypadku  których ta zmiana doprowadziła do dramatycznego, wielokrotnego zmniejszenia ilości podawanych kilometrów tras, wracają do tradycyjnego systemu  mierzenia tras, co może prowadzić do jeszcze większego zamieszania. Prawda jest taka, że we wszystkich alpejskich ośrodkach informacje są względne i należy je rozumieć orientacyjne (niektóre ośrodki do swoich obliczeń zaliczają nieprzygotowane trasy oprócz tych oficjalnych, trawersy itd., o czym zwykle informujemy w sekcji „ważne informacje“ poszczególnych stron tytułowych ośrodków. W razie wątpliwości pierwszeństwo mają informacje o długości stoków podane na naszych stronach.

I na sam koniec jeszcze jedna uwaga, prawdopodobnie najważniejsza. Od 2010 roku w Austrii (z wyjątkiem krajów związkowych Tyrolu i Vorarlbergu) obowiązuje ustawa, która zobowiązuje wszystkie dzieci poniżej 15 roku życia do noszenia homologowanych kasków narciarskich. W Niemczech, Szwajcarii oraz w dwóch wymienionych wyżej regionach Austrii kaski narciarskie są dla dzieci tylko zalecane.

Skipassy

W przypadku niektórych wyjazdów skipassy są już wliczone w cenę podstawową lub można je dokupić w PLN za pośrednictwem Biura Podróży. Podczas zamawiania wyjazdu należy poinformować, jaki typ skipassu Państwo preferujecie (patrz zniżki i dopłaty w ramach skipassów) oraz czy będziecie zainteresowani rozszerzeniem skipassu na dzień odjazdu.

We wszystkich ośrodkach narciarskich, przy korzystaniu z któregokolwiek ze zniżkowych skipassów (np. typu „junior”) lub bezpłatnych skipassów (to również te, dla których jest naliczana zniżka w takiej samej wysokości jak zniżka dla nie-narciarzy) dla małych / mniejszych dzieci (np. typ „bimbo”), należy przedstawić ważny dokument w celu zweryfikowania daty urodzenia ewentualnie przynależności do rodziny. Informujemy, że w niektórych ośrodkach narciarskich, gdzie dzieci mają zniżkę ze względu na kategorię wiekową zgodną ze zniżką dla nie-narciarzy (lub różnica między zniżką dla nie-narciarzy i zniżką dla dzieci jest mniejsza niż 30% wysokości zniżki dla nie-narciarza), każda taka zniżka (ew. korzystanie z każdego skipassu darmowego lub skipassu tańszego) uwarunkowana jest obecnością jednego z jeżdżących rodziców lub, w zależności od ośrodka, innego dorosłego opiekuna lub osoby dorosłej korzystającej ze skipassu tego samego typu pod względem ważności na danym obszarze, długości i terminu.

W przypadku obiektów, zwłaszcza typu hotelowego, które oferują dla 1 lub 2 dzieci odpowiedniej kategorii wiekowej bezpłatnie pobyt, podstawowe wyżywienie i ewentualnie skipass (w cenniku u danej zniżki jest podana informacja „za darmo” lub „gratis”), nie można odliczyć zniżki z tabelki skipassów, podanej we wstępie cennika danego ośrodka. Ważny jest także warunek podany powyżej, tzn. korzystanie ze skipassu dla dzieci jest uwarunkowane towarzystwem co najmniej jednego rodzica lub jednej osoby dorosłej (w zależności od ośrodka) z tym samym skipassem pod względem ważności na danym obszarze, długości i terminu. Jeśli ten warunek nie może zostać spełniony, można dokupić skipass dla dzieci w cenie najbliższej kategorii wiekowej. Wyjątkiem są niektóre obiekty w Austrii lub Szwajcarii, które oferujemy ze skipassem, które są już częścią oferty i nie można oferować zniżki dla dziecka czy nie-narciarza. W kilku przypadkach skipass typu „bimbo/Kind“ podlega symbolicznej kwocie płatnej na miejscu; opłaty te nie mogą być dokonane za pośrednictwem BP.

Informujemy, że zakupiony skipass jest nieprzenośny, co oznacza, że nie można go pożyczać w ramach poszczególnych dni ani wymieniać między sobą. Większość ośrodków narciarskich to zawsze kontrolowało i w przypadku naruszeń tego przepisu skipass został zablokowany oraz została nałożona stosowna kara. Podkreślamy, że wraz z szybkim rozwojem systemów sztucznej inteligencji ośrodkom narciarskimi otworzyła się możliwość znacznie dokładniejszego rozpoznawania klientów. Każdy klient zostaje na początku sfotografowany, a następnie za każdym razem, gdy przechodzi przez czytnik skipassów, również jest skanowany kamerą. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dwoma zdjęciami zostaną ocenione przez system sztucznej inteligencji i umieszczone w osobnym folderze. Ostatecznego sprawdzenia tego folderu dokona osobiście pracownik Biura Skipassów i jeżeli będzie miał pewność, że nie chodzi o tę samą osobę, skipass zostanie na odległość unieważniony. Następnego dnia klient nie zostanie wpuszczony przez czytnik skipassów i musi udać się do Biura Skipassów, gdzie albo wytłumaczy, że doszło do pomyłki i jego skipass zostaje ponownie aktywowany, albo nie wyjaśni w wystarczający sposób, dlaczego ktoś inny korzystał w jego imieniu ze skipassu i jego skipass zostanie trwale unieważniony. Żeby móc dalej jeździć na nartach oczywiście musi dokonać zakupu nowego skipassu. Nasze BP nie ponosi za takie nieprzyjemne sytuacje odpowiedzialności. W związku z tym, że systemy sztucznej inteligencji stopniowo się kalibrowały i były na etapie testowania, do tej pory istniał pewien stopień tolerancji. Jednak teraz ich dokładność jest już na tak wysokim poziomie, że umożliwiają Biurom Skipassów wykrywanie osób z dużą pewnością i ostrzegają naszych klientów (również w ten sposób), że zamierzają w pełni wykorzystać te możliwości techniczne. Wyjątkiem są skipassy oznaczone wyraźnie jako przenośne, które niektóre ośrodki narciarskie oferują rodzinom z dziećmi za dodatkową opłatą.

W wielu ośrodkach cena skipassu zawiera też inne usługi. Chodzi szczególnie o skibusy, które zapewniają przejazdy oraz połączenia między ośrodkami. Uwaga-należy upewnić się, czy korzystanie ze skibusów pomiędzy ośrodkami odbywa się na podstawie odpowiedniego skipassu pod względem ważności obszarowej. W niektórych przypadkach jest w ramach skipassów możliwość np. wstępu na basen, lodowisko czy na oświetlony wieczorny stok. Nie oznacza to, że z tych usług można korzystać zawsze, bez ograniczeń; często są one oferowane tylko w określone dni lub przez określony czas, poza którymi również są standardowo opłacane przez posiadacza skipassu. Dla każdego ośrodka podamy te informacje na życzenie w BP.

W związku ze stopniowym wprowadzaniem w większości ośrodków skipassów w formie kart magnetycznych (tzw. keycard) należy również uwzględnić kaucję za ten „wygodny“ rodzaj skipassu. W niektórych wypadkach kaucja nie podlega zwrotowi. Kwota ta waha się, w zależności od ośrodka, od 2 do 5 EUR Austria i Niemcy, 5 CHF/ Szwajcaria. Dokładne informacje są podane w instrukcji wyjazdu.

Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że uruchomienie tylko pewnej części terenu narciarskiego, niezależnie od przyczyny, nie upoważnia posiadacza skipassu do żadnej rekompensaty ze strony BP. W przypadku, że operator tego konkretnego terenu narciarskiego zdecyduje, że klient ma prawo do rekompensaty, jest ona przez BP w całości zwracana. 

Terminy ferii zimowych 2024

13. 1. - 27 .1. 2024

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

20. 1. – 3. 2. 2024

podlaskie, warmińsko-mazurskie

27. 1. 3. – 10. 2. 2024

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

10. 2. - 24. 2. 2024

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Ważne informacje

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej zgodne są ze stanem faktycznym lub przewidywanym w chwili przygotowań strony. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że mogą wystąpić pewne różnice oraz zastrzegamy sobie prawo do dodatkowych zmian np. przesunięcie przystanków skibusu, zmiany tras linii skibusu, niedokończenie budowy snowparku, zamknięcie któregoś z wyciągów, drobne zmiany dot. formy lub zakresu wyżywienia, zmiany w ilości lub typie łóżek, wprowadzenia lub zmiany wysokości opłat klimatycznych, zmiana zakresu usług zawartych w lokalnej karcie turystycznej (jeśli jest dla danego obiektu oferowana), wprowadzenie lub zmiana ceny połączenia wi-fi, sprzątania końcowego, kart klubowych, opłat za psa itp. Odległości i lokalizacje poszczególnych usług i obiektów noclegowych w obrębie danego ośrodka są jedynie przybliżone lub orientacyjne.

Niektóre usługi, ew. wyposażenie wymienione w akapicie „wyposażenie i usługi“ itd. przy każdym obiekcie, mimo że nie są oznaczone symbolem *, są dodatkowo płatne. Na przykład konsumpcja w barze lub restauracji, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonu hotelowego, dopłaty za serwis i wypożyczenie sprzętu narciarskiego, opłata za produkty przy usłudze „dostawa“ itd.

Jednocześnie należy pamiętać, że w niektórych obiektach hotelowych, gdzie oferowany jest pobyt dla małych dzieci (granica wieku jest zawsze określona dla danego obiektu zakwaterowania) bezpłatnie lub za ustaloną kwotę, znacznie niższą niż cena podstawowa (patrz akapit  „zniżki“ i / lub „dopłaty“), pobyt jest oferowany bez prawa do łóżka (liczba osób w pokoju jest liczona bez dziecka) i ewentualne wyżywienie jest płatne na miejscu, o szczegóły prosimy zapytać w naszym Biurze Podróży. W niektórych obiektach typu hotelowego oprócz zniżek na 3., 4.  i / lub 5. łóżko oferowane są zniżki na 2. łóżko, które obowiązują w pokojach typu Standard 1+1 (jeśli cennik konkretnego obiektu nie wskazuje inaczej). W tym typie pokoju może być zakwaterowana wyłącznie dla 1 osoba dorosła z dzieckiem, ale nie rodzina.

Zwracamy również uwagę na przestrzeganie godzin otwarcia oraz innych obowiązków np. baseny, z których korzystanie uwarunkowane jest używaniem kąpielówek i czepka, obowiązku wchodzenia do sauny bez stroju kąpielowego, ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług ze względu na wiek (np. ograniczenia w dostępie do siłowni, sauny itp. dla dzieci w określonym wieku lub w towarzystwie osoby dorosłej itp.) lub z poszanowaniem spokoju w godzinach popołudniowych i nocnych.

Zwracamy również uwagę na wielkość miejsc parkingowych, szczególnie tych garażowych (nie tylko na wysokość wjazdu), które są przygotowane dla samochodów o standardowych rozmiarach i napędzie, dlatego często samochody większe i na gaz nie mają możliwości swobodnego parkowania, często w ogóle się nie mieszczą na miejscu parkingowym.

Goście obiektów noclegowych posiadający samochód elektryczny w większości przypadków znajdą się daleko od domu, więc muszą pamiętać o tym, że przed powrotem do kraju należy naładować samochód elektryczny. Dlatego coraz więcej dostawców zakwaterowania udostępnia infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych. Można to znaleźć w naszej ofercie oznaczone odpowiednim piktogramem. Stacje ładowania muszą być zgodne z normą międzynarodową IEC 61851-1 i muszą posiadać ten sam typ gniazdka (typ 2 IEC62196), więc muszą być interoperacyjne. Co dotyczy tranzytu samochodami elektrycznymi, wybierając się na zimowy wypad w Alpy, trzeba liczyć się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, zła pogoda) oraz z korkami. Istnieją mapy i strony (https://fdrive.cz/mapa-nabijecich-stanic), na których można znaleźć miejsca ładowania w okolicach Państwa tranzytu do miejsca docelowego. Te portale są bardzo ważne dla właścicieli samochodów elektrycznych.

Biuro podróży nie ma wpływu na rozpoczęcie i zakończenie niektórych usług wypisanych przy poszczególnych ośrodkach i obiektach, które są zazwyczaj realizowane tylko w szczycie sezonu. Może się tak zdarzyć, że w porównaniu do szczytu sezonu turystycznego, do którego odnoszą się wszystkie informacje podane na stronach, niektóre usługi nie będą dostępne. W ramach poszczególnych ośrodków chodzi np. o usługi typu skibus, basen miejski, lodowisko lub nocna jazda na nartach, a w przypadku obiektów noclegowych o usługi takie jak piano bar, programy animacyjne, masaże itp. czyli o usługi jedynie drugorzędne (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na życzenie). Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że ta "drobna niepewność" nie zniechęci Państwa od urlopu w omawianych terminach, a wręcz przeciwnie, spotka się z Państwa zrozumieniem, również w obliczu znacznie niższych cen.

Zainteresowanie wszelkimi usługami, które są oferowane bezpłatnie lub opcjonalnie za dodatkową opłatą płatną w miejscu pobytu (np. łóżeczko dla dziecka, pościel, pobyt ze zwierzęciem domowym, ...) musi być koniecznie zaznaczone w umowie podczas rezerwacji wyjazdu, w przeciwnym razie może nie zostać zaakceptowane przez właściciela zakwaterowania.

Łóżeczka dziecięce są standardowo przeznaczone dla dzieci do 2 lat, jeśli są Państwo zainteresowani łóżeczkiem dla dziecka starszego (maks. do 3 lat), prosimy o wcześniejszą informację. Kąciki dziecięce są zazwyczaj ograniczone nie tylko limitem wieku, ale także ustalonymi godzinami otwarcia.

Dla niektórych obiektów pod pojęciem TV sat. rozumiana jest również telewizja kablowa. Jeśli dany obiekt zapewnia połączenie internetowe Wi-Fi, nie możemy zagwarantować dobrej jakości sygnału przez cały dzień zwłaszcza w najczęściej obciążonych godzinach,  ani w całym obiekcie.

Osobnym rozdziałem jest też ogrzewanie. W europejskich górach standardowa maksymalna temperatura, do której ogrzewane są pokoje i apartamenty, wynosi od 19 do 23 °C, a ogrzewanie do wyższych temperatur albo nie jest możliwe w ogóle, albo wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ze względu na praktykę ogrzewania do wyraźnie niższej temperatury niż w Polsce, miejscowi są przyzwyczajeni do stosunkowo ciepłych ubrań domowych i dlatego nie do końca rozumieją wymagania naszych narciarzy. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że gdy niskie temperatury zewnętrzne i brak wentylacji pomieszczeń zbiegną się z jednoczesnym suszeniem wielu mokrych narciarskich okryć wierzchnich, to nawet w obiektach, które są standardowo ogrzewane, a budynek pod względem konstrukcyjnym jest dość solidny, może dość szybko pojawić się pleśń. W szczególności należy uwzględnić to ryzyko przy wyborze urlopu w obiektach, w której zużycie energii jest opłacane poza ceną podstawową.

Kolejną ważną informacją jest to, że w prawie wszystkich rejonach Austrii, Szwajcarii i Niemiec, bardzo często nawet w niewielkiej odległości od oferowanego przez nas zakwaterowania, znajdują się gospodarstwa rolne i uprawy roślin oraz hodowle zwierząt. Szczególnie (ale nie tylko) w przypadku nieruchomości rolnych z pokojami gościnnymi należy założyć bliskość stajni i obór w sąsiednich lub pobliskich budynkach, w tym oczywiście obecność odpowiednich zapachów.

W ostatnim czasie coraz częstszym zjawiskiem jest także zakaz palenia nie tylko w częściach wspólnych niektórych obiektów, ale często także w pokojach i apartamentach, gdzie zawsze należy przestrzegać zasad w tym zakresie. Jeśli nie podano inaczej, w przypadku wyjazdu indywidualnego Biuro Podróży nie zapewnia żadnego programu w miejscu pobytu.

Należy pamiętać, że Biuro Podróży nie ma wpływu na warunki klimatyczne i nie może ponosić odpowiedzialności za ich skutki; zaplecze techniczne ośrodków zimowych jest przystosowane do normalnych warunków zimowych, tzn. od operatorów nie można wymagać np. obsługi kolejek linowych w czasie wichury, perfekcyjnego przygotowania tras narciarskich podczas niesprzyjających warunkach śniegowych lub produkcji dostatecznej ilości sztucznego śniegu przy wysokich temperaturach.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w tekście na stronie internetowej.

Paszporty i wizy

Nasze Biuro Podróży oferuje ograniczone czasowo pobyty turystyczne, dla obywateli Polski i innych państw członkowskich UE. Przed wyjazdem do krajów członkowskich UE i Szwajcarii nie są wymagane wizy (jeżeli pobyt turystyczny nie jest bezpośrednio związany z pobytem długoterminowym, np. w celu pracy lub nauki). Zalecamy, aby obywatele państw członkowskich UE sprawdzili przed podróżą w ambasadzie odwiedzanego kraju, czy warunki wjazdu i pobytu nie uległy zmianie. Obywatelom państw spoza UE zalecamy sprawdzenie warunków wjazdu i pobytu w ambasadzie odwiedzanego kraju przed wyjazdem z ich kraju.

Ze względu na to, że wszystkie kraje, które mamy w ofercie, są podobnie jak Polska sygnatariuszami układu Schengen, od obywateli Polski nie są wymagane wizy. Do wjazdu i pobytu w obcym państwie mają jednak prawo osoby spełniające warunki ustanowione przez prawo danego kraju. Biuro Podróży poleca klientom, by przed wyjazdem sprawdzili w przedstawicielstwie danego państwa czy warunki te nie uległy zmianie. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej każdy polski obywatel ma prawo do pobytu w innym państwie członkowskim (tzw. przepływ osób). Prawo to może być ograniczone tylko ze względu na bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia. Obywatel Polski nie ma w ramach pobytu turystycznego w krajach Unii obowiązku meldunkowego, w przypadku pobytów turystycznych w Szwajcarii do 90 dni nie jest wymagane żadne specjalne zezwolenie ani zgłoszenie pobytu. Każdy podróżny jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych obowiązujących w danym państwie docelowym; ponosi również odpowiedzialność za ważność swoich dokumentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski. Wszelkie koszty, które powstaną na skutek złamania tych przepisów, ponosi podróżny. Podczas podróży do krajów Unii Europejskiej można oprócz ważnego paszportu korzystać z dowodu osobistego. Ponieważ Szwajcaria nie jest państwem członkowskim UE, zalecamy używanie ważnego paszportu (jednak w przypadku osób powyżej 15 lat obecnie wystarczy ważny dowód osobisty, ale tylko wtedy, gdy jest to nowy typ ze strefą odczytu maszynowego-starsze typy są obecnie ważne tylko na podstawie zwolnienia dla obywateli polskich urodzonych przed 1 stycznia 1936 r.; osoby poniżej 15 lat muszą mieć ważny paszport). Należy również pamiętać, że dzieci poniżej 15 lat muszą mieć własny paszport podczas podróży zagranicznej.

Wymagania zdrowotne

Nasze Biuro Podróży oferuje pobyty turystyczne do krajów, w których obywatele Polski i innych państw członkowskich UE nie muszą się szczepić przed podróżą. Polecamy więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

W przypadku koniecznego leczenia standardowego obywatela Polski podczas jego tymczasowego pobytu w krajach UE konieczne jest przedstawienie "Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego" oraz ważnego dokumentu tożsamości.

Transport

Dojazd własny

Ponieważ wraz z wyborem miejca docelowego zdecydowaliście się również na podróż własnym transportem, można liczyć się na to, że otrzymacie od nas wszystkie potrzebne informacje wraz z zalecaną trasą, ewentualnymi ograniczeniami, obowiązkowymi opłatami drogowymi, cenami paliw za granicą i planem lub opisem miejsca docelowego. Informacje dotyczące dojazdu staramy się na bieżąco aktualizować, reagując na wszelkie zmiany (opłaty, zmiany w organizacji ruchu czy znaków drogowych), nie możemy jednak gwarantować i zwracać ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zmian. Aby informacje były bardziej przejrzyste, umieściliśmy dane o odległościach i podstawowych trasach na wstępie każdego opisu ośrodka narciarskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisach na pierwszej stronie niektórych regionów. Uprzedzamy, że wspomniane wyżej zalecane trasy dojazdu są efektem naszego długoletniego doświadczenia i często nie pokrywają się z trasami wskazywanymi przez nawigacje GPS. Powodem jest to, że niektóre urządzenia GPS nie biorą pod uwagę sezonowych zmian, takich jak zamknięcie górskich przełęczy oraz nie potrafią obiektywnie ocenić jakość i stopnia trudności niektórych tras. W przypadku późnego przyjazdu prosimy o kontakt z recepcją obiektu lub naszym numerem alarmowym, numer jest wskazanym w instrukcji wyjazdu. Eliminuje to ryzyko bardzo nieprzyjemnej sytuacji, w której goście nie zdołaliby dotrzeć na czas do miejsca zakwaterowania i w związku z tym ich zakwaterowanie zostałoby odwołane.

Transport lotniczy

Do wyjazdów można na żądanie za pośrednictwem naszego Biura Podróży zorganizować bilety lotnicze, transfery z / na lotnisko, ewentualnie można zamówić wynajem samochodu w miejscu docelowym. Oferta dotyczy lotów rejsowych, nie dotyczy lotów czarterowych lub prywatnych lotów „private jet”. Organizacja transferu zależy od liczby osób i miejsca pobytu.

Zakwaterowanie

Terminy pobytu / czas rozpoczęcia / koniec zakwaterowania

Przy wyjazdach, gdzie w cenie jest zawarte zakwaterowanie na 7 nocy, dniem rozpoczynającym i kończącym pobyt jest zazwyczaj sobota lub niedziela. Wyjątkami są niektóre części pobytów sylwestrowych i wielkanocnych. Przy pobytach krótszych niż 7 nocy, dzień rozpoczęcia i końca pobytu jest w niektórych przypadkach stały (np. przy trzydniowych, czterodniowych lub pięciodniowych pobytach od czwartku do niedzieli, od niedzieli do czwartku lub piątku wyszczególnionych u danych ośrodków) i „wstępnie wypisane” terminy przy cenniku temu odpowiadają. W niektórych przypadkach długość pobytu jest dowolna, ale często istnieje limit minimalnej ilości nocy. Dokładne terminy pobytu są podane w każdym cenniku w części „długość pobytu”. Zakwaterować się można w pierwszy dzień pobytu w godzinach popołudniowych lub wieczornych, zazwyczaj po godzinie 14:00 do 16:00, najpóźniej między godz. 19:00 do 20:00, zgodnie z zasadami danego obiektu, które są opisane w instrukcji wyjazdu. Za późniejszy przyjazd po godzinie 20:00 jest w niektórych przypadkach pobierana dodatkowa opłata. W przypadku późniejszego przyjazdu i niepoinformowania o tym Biura Podróży lub danego obiektu z wyprzedzeniem nie gwarantujemy, że zostaną Państwo zakwaterowani. Wymeldowanie odbywa się w ostatni dzień pobytu w godz. porannych lub dopołudniowych, zazwyczaj między 10:00 a 11:00, jednak nie między 7:00 i 9:00 lub wcześniej. Przy pobytach z dojazdem własnym można oczywiście umówić się indywidualnie na wcześniejsze wymeldowanie, trzeba jednak dostosować się do czasowych możliwości Biura / danego obiektu. Za wcześniejsze wymeldowanie może być w niektórych przypadkach pobierana opłata. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w instrukcji wyjazdu, na życzenie możemy przesłać je z wyprzedzeniem.

Zakwaterowanie

Na oznaczenie kategorii obiektu z bazy noclegowej na naszych stronach wybraliśmy trzy symbole. Symbolem * do ***** oraz ** do **** są oznaczone obiekty, dla których takie oznaczenie jest oficjalne, czyli otrzymały od właściwego organu, zgodnie z obowiązującymi kryteriami ocenę jakości, którą symbolizuje odpowiednia liczba gwiazdek, przy czym ilość gwiazdek jest adekwatna do jakości. Szereg obiektów nie posiada jednak takiego oznaczenia lub stanowią one część bazy noclegowej, w przypadku której nie stosuje się oznaczenia gwiazdkami. Właśnie w ich przypadku użyliśmy naszego systemu oceny – ocenę od ♣ do ♣♣♣♣, w której staraliśmy się stosować do takiego samego systemu przydziału oznaczeń jakości, jaki stosują oficjalne instytucje w danym regionie.

Mimo że staraliśmy się opisać jak najdokładniej wszystkie typy i wyposażenie poszczególnych obiektów, w wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić drobne różnice (nietypowe apartamenty lub pokoje pod względem ustawienia i rodzaju poszczególnych łóżek, oddzielenie niektórych pomieszczeń np. meblościanką, brak sejfu w jednym z pokojów, w całym hotelu, apartament dostosowany dla niepełnosprawnych, który nie ma zasłonki pod prysznicem …), Biuro Podróży nie może wpłynąć na przydzielenie różnych typologii. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że podane dane o powierzchni poszczególnych obiektów mają charakter tylko informacyjny i mogą się w rzeczywistości różnić, w wyjątkowym przypadkach o ponad 10%.

Osobnym rozdziałem są opisy prywatnych apartamentów i większości obiektów sprzedawanych pod jedną „ogólną“ nazwą. Należy wziąć pod uwagę, że opis apartamentów ma charakter orientacyjny, ze względu na to, że często chodzi o kilkaset mieszkań należących do różnych właścicieli, opis przedstawiający wszystkie możliwe kombinacje łóżek, położenia, powierzchni, wyposażenia itd., jest prawie niemożliwy.

Należy pamiętać, że niektóre niestandardowe typologie pokoi hotelowych, takie jak „pokoje Family”, mogą podlegać obowiązkowemu minimalnemu obłożeniu osób.

Spotykamy się także z pokojami/apartamentami oznaczonymi np. 2+1 lub 2+2, gdzie druga cyfra oznacza liczbę łóżek, na których mogą przebywać dzieci tylko do określonego wieku, lub liczbę osób do określonego wzrostu.

Zakwaterowanie infanta (dziecko do nieukończonych 2 lat, w wyjątkowych przypadkach dla niektórych obiektów noclegowych dziecko w wieku do 3 lub 4 lat) bez względu na to, czy korzysta z łóżeczka, czy nie, nie jest w większości przypadków możliwe przy pełnym obłożeniu pokoju / apartamentu.
W przypadku prośby o zakwaterowanie "infanta" powyżej maksymalnego obłożenia prosimy o ścisłe przestrzeganie informacji poniżej cennika dla każdej typologii w pozycji "dzieci do 2 lat  ponad pełne obłożenie". Usługa ta jest zawsze „na zapytanie”, przed potwierdzeniem umowy.

Podstawowy opis pokoi

Standard 1

pokój z 1 łóżkiem pojedynczym, zwykle łazienka z prysznicem

Standard 2

pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi, zwykle łazienka z prysznicem

Standard 3

pokój z łóżkiem małżeńskim i 1 łóżkiem pojedynczym lub z 3 łóżkami pojedynczymi, zwykle łazienka
z prysznicem

Standard 4

pokój z 2 łóżkami małżeńskimi lub łóżkiem małżeńskim 2 łóżkami pojedynczymi lub z 4 łóżkami pojedynczymi, zwykle łazienka z prysznicem

Większość odstępstw od opisu podstawowego pokoi i ewentualnie inne specyfikacje lub inne typy pokoi znajdą Państwo przy każdym opisie zakwaterowania (np. określenie typu 3. i 4. łóżka, obecność balkonu, wszystkie łazienki z wanną, brak łóżka małżeńskiego w ramach dwuosobowego pokoju, ofertę pokojów ponadstandardowych itd.).

Specjalnym piktogramem oznaczamy miejsca noclegowe, gdzie istnieje możliwość zakwaterowania osób o ograniczonej mobilności. Jednak z rzadkimi wyjątkami taki bezbarierowy układ dotyczy tylko wybranych pokoi lub apartamentów, a nie całego obiektu. W każdym razie zawsze należy z góry zweryfikować szczegółowe warunki danego zakwaterowania, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności danej osoby.

Sprzątanie końcowe

W większości apartamentów sprzątanie końcowe nie jest zawarte w cenie wyjazdu, w niektórych przypadkach może być za obowiązkową lub opcjonalną dopłatą (w PLN przy płatności w BP, ewentualnie w walucie obowiązującej w danym kraju z płatnością na miejscu), która może być pobierana za cały apartament lub według ilości zakwaterowanych osób. Informacje na temat sprzątania końcowego znajdują się w cenniku lub dodatkowych informacjach przy poszczególnych obiektach noclegowych. Nawet jeśli sprzątanie końcowe jest wliczone w cenę wyjazdu lub jest płatne obowiązkowo, konieczne jest wykonanie bieżących czynności porządkowych, takich jak zamiatanie podłogi, wynoszenie kosza na śmieci, zdejmowanie czy poskładanie pościel (jeśli jest to płatne) oraz przede wszystkim pozostawienie kuchni w absolutnym porządku, w tym rozmrożonej lodówki, umytych naczyń itp. W niektórych obiektach noclegowych sprzątanie kuchni może być za opcjonalną dopłatą. Należy pamiętać, że informacje podane na stronie odzwierciedlają sytuację w momencie przygotowania i dlatego mogą nastąpić zmiany w płatności w miejscu pobytu na nadchodzący sezon zimowy.

Kaucja za apartament

Należy pamiętać, że w przypadku zakwaterowania w apartamentach w większości przypadków pobierana jest na miejscu kaucja zwrotna, głównie jako zabezpieczenie przed zniszczeniem umeblowania i wyposażenia lub w związku ze sprzątaniem końcowym (patrz poprzedni akapit). Wysokość kaucji jest różna w zależności od miejsca docelowego i konkretnego obiektu. Kaucja wynosi zazwyczaj od 100 a 300 € i w Szwajcarii zwykle między  100 i 450 CHF (w niektórych obiektach można płacić w €). Coraz więcej jest obiektów, w których kaucję można wpłacić kartą kredytową lub tylko za jej pośrednictwem Dokładne informacje na temat wybranego przez Państwa obiektu znajdują się w cenniku na stronie www.nev-dama.pl

Opłata klimatyczna

We wszystkich ośrodkach oferowanych na naszych stronach jest już opłata klimatyczna wprowadzona. Przy niektórych obiektach jest zawarta w cenie podstawowej, przy niektórych jest płatna na miejscu w formie obowiązkowej dopłaty- informacje na ten temat znajdą Państwo w cenniku na stronie www.nev-dama.pl

Ceny/Umowy/Ubezpieczenie

Cena zawiera

Akapit o tej nazwie lub podobnej, np. „w cenie podstawowej za osobę jest wliczone“, można znaleźć w cenniku przy każdym obiekcie na naszej stronie www.nev-dama.pl.

Ubezpieczenie turystyczne

Na podstawie umowy generalnej nr 224 i polisy nr 1000573 zawartej z ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium, działającą przez oddział w Polsce z adresem al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (dalej: „Ubezpieczyciel”), Klienci biorący udział w Imprezie za granicą Rzeczypospolitej Polskiej objęci są podstawowym ubezpieczeniem, które muszą wykupić w procesie rezerwacji Imprezy. Zgodnie z prawem, Organizator nie może sprzedać imprezy turystycznej bez ubezpieczenia.

Cena wyjazdu, gwarancja ceny

Ceny wyjazdów są podane w polskich złotych (PLN), jeśli nie podano inaczej. Jeśli cena obejmuje również skipass (chodzi np. o „pakiet zakwaterowania ze skipassem”), reguły używania tego skipassu podlegają ogólnym warunkom handlowym danego operatora, ponieważ nasze Biuro Podróży jest jedynie pośrednikiem w tej sprzedaży. W związku z tym wszelkie spory wynikające z korzystania ze stoków narciarskich i infrastruktury przewozowej podlegają jurysdykcji zagranicznej i lokalnie obowiązującemu prawu oraz ogólnym warunkom handlowym operatora infrastruktury przewozowej i tras narciarskich.

Więź prawna i umowa

Więź prawna między Biurem Podróży a klientem jest regulowana przepisami czeskiej ustawy nr 89/2012 Dz.U. (Kodeks cywilny) oraz ustawy nr 159/1999 Dz.U. (Ustawa o niektórych warunkach prowadzenia działalności i niektórych czynnościach w obrębie ruchu turystycznego) – obie w obowiązującej wersji. Umowa zostaje zawarta między Biurem Podróży (organizator wyjazdu) i klientem w formie pisemnej lub ustnej, zawiera specyfikację wyjazdu, prawa i obowiązki stron umowy oraz w stosownych przypadkach, inne ustalenia umowne. Przed zawarciem umowy klient zapoznaje się z formularzem z informacjami o wyjeździe. Jeżeli umowa jest zawarta on-line lub ustnie, Biuro Podróży przekaże klientowi potwierdzenie o wycieczce. Oferta wyjazdów na stronie internetowej Biura Podróży jest zaproszeniem do składania ofert i zamówienie uważa się za propozycję zawarcia umowy. BP niniejszym wyłącza zastosowanie rozporządzenia § 1732 ust. 2 czeskiego Kodeksu cywilnego. Umowa może być zawarta bezpośrednio w Biurze Podróży lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego (prowizyjnego sprzedawcy, innego Biura Podróży czy agencji turystycznej), który działa w ramach zawartej umowy handlowej lub pełnomocnictwa. W przypadku, gdy wyjazd ma ustanowioną minimalną liczbę osób, ta informacja jest zawsze podana przy odpowiednim obiekcie noclegowym, ewent. przy rodzaju wyjazdu.

Biuro Podróży informuje klientów, że inne fakty dotyczące wyjazdów oraz prawa i obowiązki uczestników umowy są określone w Ogólnych warunkach sprzedaży wycieczek DER Touristik CZ a.s. właściciela marki handlowej i znaku towarowego NEV-DAMA. Warunki są dostępne na stronie internetowej https://www.nev-dama.pl. Ogólne warunki sprzedaży wycieczek Der Touristik CZ a.s. są nieodłączną częścią Umowy. Klientem jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę turystyczną z Biurem Podróży lub osoba, na rzecz której umowa została zawarta, lub osoba, na którą umowa została przeniesiona.

Ubezpieczenie na wypadek upadłości Biura Podróży na podstawie ustawy nr 159/1999 Dz.U.

Na wypadek upadłości bank Raiffeisenbank a. s., Regon (IČO): 49240901, z siedzibą przy ul. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4. wystawił płatniczą gwarancję bankową do zapłaty roszczeń powstałych w związku z ewentualną upadłością Biura Podróży. Dowód gwarancji bankowej jest dostępny na stronie internetowej www.nev-dama.pl. Ta informacja jest również dostępna we wszystkich punktach sprzedaży i u autoryzowanych sprzedawców naszego Biura Podróży. Dowód gwarancji bankowej zostanie wydany klientowi wraz z umową lub potwierdzeniem o wycieczce.

Więcej informacji

Usługi asystenta Biura Podróży

Wszyscy nasi klienci mają w instrukcji wyjazdu numer telefonu na naszych pracowników w Republice Czeskiej. Jeśli w miejscu pobytu wystąpi jakikolwiek problem, należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Biura Podróży, który może sprawdzić więcej informacji i załatwić lub wyjaśnić sprawę. W przypadku, że nie zostaniemy poinformowani, nie możemy udzielić pomocy. Bardzo trudne jest po powrocie klienta ponowne udowodnienie i rozwiązanie problemu, który nie został zgłoszony do Biura Podróży. Współpraca klienta jest w tym przypadku niezbędna, dlatego o nią prosimy.

Podziękowanie

W tym miejscu chcemy podziękować firmom i osobom, które współpracowały nad przygotowaniem stron internetowych i katalogu online oraz nad dostarczeniem wszystkich potrzebnych informacji, które w nim zostały wykorzystane. Mamy tu na myśli przede wszystkim firmy Eurotours Gesellschaft m.b.H., Travel Partner GMBH oraz lokalne Biura Turystyczne i firmy zarządzające w poszczególnych ośrodkach narciarskich. Dziękujemy.

Copyright

Wszystkie materiały graficzne oraz informacje umieszczone na stronie internetowej lub w katalogu podlegają ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie praw autorskich i jakiekolwiek korzystanie z nich w sposób niezgodny z tymi przepisami jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z Biurem Podróży lub inną osobą trzecią, której należą się takie prawa.

Informacje w katalogu i cenniku

Z uwagi na to, że katalogi* i informacje internetowe są przygotowane przed początkiem Państwa urlopu, w międzyczasie może dojść do lokalnych zmian warunków w wyniku np. remontów, przebudowy lub innej adaptacji przestrzeni. Z tego względu fotografie zamieszczone w katalogu mogą się w niektórych przypadkach nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Wszystkie informacje o usługach, cenach i warunkach podróży zawarte w katalogu, na stronie internetowej lub cenniku Nev-Dama odpowiadają sytuacji znanej w chwili druku katalogu, a DER Touristik CZ, a. s. jako właściciel marki handlowej Nev-Dama zastrzega sobie prawo do ich zmiany. Wskazanie hoteli w regionach pobytu w katalogu i na stronie internetowej ma charakter tylko informacyjny.

*w tym sezonie dostępny tylko w czeskiej wersji językowej

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?