• Wprowadzenie
  • Ubezpieczenie turystyczne na wyjazdy letnie i zimowe

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazdy letnie i zimowe

Niezależnie od tego, czy wyjeżdzasz z nami zimą na narty czy latem nad morze, jezioro lub w góry, u nas zawsze jesteś ubezpieczony. Zapewniamy wysokiej jakości ubezpieczenie turystyczne od firmy ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Ubezpieczenie podstawowe Wariant BASIC jest oczywiście wliczone w cenę wycieczki, za opłatą dodatkowej składki jest możliwe rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową wariantu BASIC na:

  • 1. wariant SPORT - rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o zakres ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) oraz sportów wysokiego ryzyka
  • 2. wariant C + - rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej obejmującej pokrycie kosztów leczenia i transportu powstałych na skutek pandemii choroby zakaźnej (w tym zachorowanie na COVID-19)

WARIANT

CENA

Basic

w cenie

Basic oraz C+

4 PLN

Basic oraz Sport

7 PLN

Basic oraz C+ oraz Sport

11 PLN

Zakres i sumy ubezpieczenia

Szczegółowy zakres ubezpieczenia pakietu BASIC i pakietu SPORT określają
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki nr 10.22.003.

(W przypadku Wariantu C+ w tych Ogólnych Warunkach zmienia się sekcja C zgodnie z poniższym:

W przypadku istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu (sekcja C), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu nie ma zastosowania ogólne wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych wskutek pandemii (w tym choroby COVID-19), o którym mowa w § 17 ust. 2, pkt 18). Za koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.)

Jak postępować w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego?

Ubezpieczenie podlega Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Podróży.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym czynnym 24 godziny na dobę 365 dni w roku pod numerem telefonu +48 58 309 11 00.

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?