• Wprowadzenie
  • Ważne informacje dla wyjazdów narciarskich do Czech, Słowacji, Słowenii, Bułgarii i Andory

Ważne informacje dla wyjazdów narciarskich do Czech, Słowacji, Słowenii, Bułgarii i Andory

Podstawowe informacje

Wybór wyjazdu

Poszczególne ośrodki narciarskie i obiekty są bardzo zróżnicowane, dlatego nie każdy ośrodek czy obiekt spełnia oczekiwania i wymagania każdego klienta. Zanim zdecydują się Państwo na „ten jedyny“ wymarzony wyjazd, prosimy o rozważenie, czego oczekują Państwo od swojego zimowego urlopu. Warto ocenić, czy zależy Państwu na cenie, jakości i / lub kompleksowości oferty narciarskiej / snowboardowej, na położeniu ośrodka, jakości i / lub wyposażeniu hotelu czy apartamentów, na odległości od Polski, prestiżu regionu, kameralności czy może odwrotnie atrakcyjności ośrodka lub dostępności oferty poza narciarskiej itd. W celu maksymalnego ułatwienia wyboru, staraliśmy się opisać poszczególne ośrodki pod kątem zakwaterowania oraz warunków narciarskich jak najdokładniej i najwierniej oraz zachować przejrzystość wszystkich opisów.

Trasy zjazdowe i infrastruktura przewozowa

Stopień trudności trasy narciarskiej (na mapach narciarskich i w samych ośrodkach narciarskich) jest oznaczony odpowiednimi kolorami. Czarne trasy są przeznaczone dla najbardziej doświadczonych narciarzy. W niektórych przypadkach „czarne trasy” obejmują stoki znane jako „offpiste”, czasami są one oznaczone przerywanymi czarnymi, czerwonymi i żółtymi liniami. Czerwone trasy są przeznaczone dla średniozaawansowanych narciarzy, natomiast dla narciarzy mniej doświadczonych i początkujących są przygotowane trasy niebieskie lub zielone. W niektórych przypadkach kolor oznaczenia nie odnosi się do całej trasy, ale do najtrudniejszego fragmentu.

Przygotowywanie stoków ze względu na bezpieczeństwo narciarzy odbywa się w większości przypadków po wyłączeniu wyciągów, które zmienia się w zależności od ośrodka, daty, a także od ich konkretnej lokalizacji. Biorąc pod uwagę te czynniki wyciągi są zazwyczaj czynne od 8:00 - 9:30 do 15:30 -17:30. Działanie wyciągów może być ograniczone ze względu na warunki pogodowe, niebezpieczeństwo lawinowe lub z powodów technicznych. Za przerwy w działaniu związane z powyższymi czynnikami administrator (również i Biuro Podróży) nie ponosi odpowiedzialności i tylko w wyjątkowych wypadkach zwraca poniesione koszty.

Na samym początku i na końcu sezonu zimowego nie wszystkie stoki danego ośrodka narciarskiego nie muszą być całkowicie sztucznie naśnieżane/utrzymywane; z reguły ośrodki narciarskie w przygotowaniu tras przechodzą od głównych tras do bardziej odległych. O zasięgu otwartych części ośrodka decydują aktualne warunki pogodowo -techniczne, pojemność operatora, a także ilość sprzedanych karnetów narciarskich. Zwiększone ryzyko tych ograniczeń działalności w marginalnych okresach sezonu jest zwykle równoważone znacznie niższą ceną karnetów narciarskich niż w głównym sezonie.

Na każdym terenie narciarskim bezwzględnie należy przestrzegać zasad poruszania się po oznakowanych trasach zjazdowych, a szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących zamykania niektórych tras, czy to ze względu na ich niewielkie opady śniegu, czy też nieuchronne zagrożenie lawinowe lub wyścigi. Jednak konieczne jest przestrzeganie wszystkich innych zasad, które różnią się w zależności od ośrodka. Zazwyczaj są one wymienione w najczęściej używanych językach na świecie na mapach narciarskich lub na tablicach informacyjnych w głównych punktach startowych terenu narciarskiego i zazwyczaj zawierają ograniczenia nałożone przez prawo lub zarządzenia lokalne lokalne, których naruszenie może nawet zostać ukarane grzywną. Wiele ośrodków oferuje również wolny teren narciarski.

Chcemy jeszcze zwrócić uwagę na pewną dysproporcje między informacjami na temat tras i wyciągów podanymi na naszych stronach internetowych a prezentowanymi przez poszczególne ośrodki narciarskie. Często podane przez nas wartości różnią się od oficjalnych, w większości niższych. Wszystkie ośrodki (odp. ośrodki, w których mieliśmy taką możliwość) próbowaliśmy zmierzyć i zliczyć „tym samym metrem“ i uzyskać jak najbardziej zbliżone informacje. Prawda jest taka, że we wszystkich alpejskich ośrodkach informacje są relatywne i należy je rozumieć orientacyjne (niektóre ośrodki do swoich sum zaliczają nieprzygotowane trasy oprócz tych oficjalnych, trawersy itd., o czym zwykle informujemy w sekcjach „Ważne informacje“ na stronach z wprowadzeniem do ośrodka). W razie wątpliwości pierwszeństwo mają informacje o długości stoków podane na naszej stronie internetowej.

I na zakończenie tego rozdziału jeszcze jedno zastrzeżenie, niewątpliwie najważniejsze. Na Słowacji obowiązuje ustawa, która nakłada obowiązek noszenia homologowanych kasków narciarskich przez wszystkie dzieci do nieukończonych 15 lat. W Bułgarii i Czechach kaski narciarskie dla dzieci są jedynie zalecane.

Skipassy

W Słowenii dla wybranych miejsc noclegowych są karnety narciarskie już wliczone w podstawową cenę wycieczki. W przypadku niektórych wycieczek skipassy można kupić w PLN za pośrednictwem Biura Podróży. Zamawiając wybrany wyjazd, należy nas poinformować, jaki rodzaj skipassu Państwo preferujecie (więcej informacji w części zniżki i dopłaty w ramach skipassów lub cenniki opcjonalnych skipassów) oraz czy potrzebujecie przedłużyć skipass także na dzień wyjazdu. Przy korzystaniu z jakiegokolwiek skipassu po obniżonej cenie (np. typ „junior“) lub bezpłatnego (też te, przy których jest korzystana taka sama wyoskość zniżki jak dla nienarciarzy) dla małych / mniejszych dzieci (np. typ „bimbo“) należy przedstawić ważny dokument potwierdzający datę urodzenia i ewentualnie przynależności rodzinnej. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych ośrodkach narciarskich, gdzie dzieci mają zniżkę ze względu na kategorie wiekową zgodną ze zniżką dla nienarciarzy (lub różnica między zniżką dla nienarciarzy i zniżką dla dzieci jest mniejsza niż 30 % wysokości zniżki dla nienarciarza), każda ta zniżka (odp. korzystanie z każdego skipassu bezpłatnie lub skipassu tańszego) uwarunkowana jest obecnością jednego z jeżdżących rodziców, lub w zależności od ośrodka, innego dorosłego opiekuna lub osoby dorosłej korzystającej ze skipassu z tą samą ważnością pod względem długości i obszaru ważności. W przypadku zakwaterowania, zwłaszcza w hotelach, które oferują dla 1 lub 2 dzieci odpowiedniej kategorii wiekowej bezpłatnie pobyt, podstawowe wyżywienie oraz w stosownych przypadkach, skipass (w tym wypadku w cenniku w polu zniżki podana jest informacja -100%“), nie można odliczyć zniżki z tabelki skipassów, podanej we wstępie danego cennika danego ośrodka, zarówno ważny jest warunek podany powyżej, tj. korzystaniu ze skipassu dla dzieci jest uwarunkowane towarzyszeniem co najmniej jednego rodzica lub jednej osoby dorosłej z tym samym skipassem pod względem długości i obszaru ważności. Jeśli ten warunek nie może zostać spełniony, można dokupić skipass dla dzieci w cenie najbliższej kategorii wiekowej. W kilku przypadkach karnet narciarski typ „bimbo“ podlega symbolicznej kwocie płatnej na miejscu; opłaty te nie mogą być opłacone z góry za pośrednictwem naszego Biura Podróży.

Zakupiony skipass jest nieprzenośny, co oznacza, że nie można go pożyczać i zamieniać między sobą. Większość ośrodków narciarskich to restrykcyjnie kontroluje, i w przypadku naruszeń skipass zostanie zablokowany oraz zostanie nałożona stosowna kara. Wyjątkami są skipassy oznaczone jako przenośne, które są oferowane rodzinom z dziećmi za dodatkową opłatą w niektórych ośrodkach narciarskich, dlatego też je oferujemy.

W wielu ośrodkach cena skipassu zawiera też inne usługi. Chodzi szczególnie o skibusy, które zapewniają dojazdy i przejazdy oraz połączenia między ośrodkami. Na miejscu należy upewnić się, czy korzystanie ze skibusów między ośrodkami odbywa się na podstawie odpowiedniego skipassu pod względem ważności obszarowej. W niektórych przypadkach skipass daje możliwość np. wstępu na basen, lodowisko czy na oświetlony nocą stok. Nie oznacza to, że z tych usług można korzystać przez cały pobyt, bez ograniczeń - najczęściej dotyczy to niektórych dni lub określonych godzin, w pozostałych terminach te usługi są standardowo opłacane przez posiadaczy skipassów. O zasadach panujących w konkretnym ośrodku poinformujemy Państwa w Biurze.

W związku ze stopniowym wprowadzaniem w większości ośrodków skipassów w formie przenośnych kart magnetycznych (tzw. keycard), należy również uwzględnić kaucję za ten "wygodny" rodzaj skipassu. Wyjątkowo ten depozyt jest również bezzwrotny. Jego wysokość waha się w zależności od ośrodka w Czechach od 50 do 100 CZK, na Słowacji najczęściej jest to 2 €, w Bułgarii 5 - 6 BGN. Dokładne informacje znajdują się w instrukcji wyjazdu.

Na zakończenie tej części, zwracamy uwagę, że zamknięcie części obszaru narciarskiego, z jakichkolwiek przyczyn, nie uprawnia posiadacza skipassu do jakiegokolwiek odszkodowania od Biura Podróży. Jeśli jednak operator takiego obszaru zdecyduje się na wypłatę rekompensaty finansowej, Biuro Podróży w całości zwróci klientom to odszkodowanie.

Terminy ferii zimowych 2022/2023

14.01. - 29.01.

województwa: łódzkie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

21.01. - 05.02.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

28.01. - 12.02.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

11.02. - 26.02.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Ważne informacje

Wszystkie informacje podane na naszej stronie internetowej zgodne są ze stanem faktycznym lub przewidywanym w chwili tworzenia strony. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że mogą wystąpić pewne różnice oraz zastrzegamy sobie prawo do możliwości dodatkowych zmian - np. przesunięcie przystanków skibusu, zmiany tras linii skibusu, niedokończony snowpark, zamknięcie któregoś z wyciągów, drobne zmiany w wyżywieniu, zmiany ułożenia lub rodzaj łóżek, wprowadzenia lub zmiany wysokości opłat klimatycznych, zmiany zakresu usług objętych w lokalnej karcie turystycznej (jeśli jest oferowana dla danej pojemności noclegowej), możliwość zmiany ceny połączenia wi-fi, sprzątania końcowego, kart klubowych, opłat za pobyt z psem itp. Podane odległości i lokalizacje poszczególnych usług i zakwaterowań w ramach konkretnego ośrodka są tylko orientacyjne, odp. przybliżone.

Niektóre usługi, ew. wyposażenie wypisane w akapicie „wyposażenie i usługi“ itd. przy każdym zakwaterowaniu, mimo że nie są oznaczone *, są dodatkowo płatne. Na przykład konsumpcja w barze lub restauracji, rozmowy telefoniczne, dopłaty za serwis i wypożyczenie sprzętu narciarskiego, opłata za produkty przy usłudze „dostawa“ itd.

Jednocześnie należy pamiętać, że przy niektórych obiektach hotelowych, gdzie oferowany jest pobyt dla małych dzieci (granica wieku jest zawsze określona dla danego obiektu zakwaterowania) bezpłatnie lub za ustaloną kwotę, znacznie niższą niż cena podstawowa (zob. akapit „zniżki“ i / lub „dopłaty“), pobyt jest oferowany bez prawa do łóżka (liczba osób w pokoju jest liczona bez dziecka) i ewentualne wyżywienie jest płatne na miejscu - o szczegóły prosimy pytać w naszym biurze. Przy niektórych obiektach hotelowych oprócz zniżek na 3., 4. i / lub 5. łóżko oferowane są zniżki na 2. łóżko i odnoszą się do pokoi typu Standard 1+1 (jeśli cennik konkretnego obiektu nie wskazuje inaczej). Pokój ten przeznaczony jest tylko dla 1 osoby dorosłej z dzieckiem, a nie dla rodziny.

Zwracamy również uwagę na obowiązek przestrzegania ogłoszonych godzin otwarcia oraz inne obowiązki. Przykładowo są to baseny, z których korzystanie uwarunkowane jest używaniem czepka kąpielowego, obowiązek wejścia do sauny bez stroju kąpielowego, ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług ze względu na wiek (np. ograniczenia w dostępie do siłowni, sauna itp. dla dzieci w określonym wieku lub w towarzystwie osoby dorosłej itp.) lub z poszanowaniem spokoju w godzinach popołudniowych i nocnych.

Pragniemy zwrócić uwagę na wielkość miejsc parkingowych, szczególnie tych garażowych (uwaga na wysokość wjazdu), które są przygotowane dla samochodów standardowych rozmiarów i napędzie, dlatego często samochody większe i na gaz nie mają możliwości swobodnego parkowania, często w ogóle się nie mieszczą na miejscu parkingowym.

Biuro Podróży nie ma wpływu na rozpoczęcie i zakończenie niektórych usług wypisanych przy poszczególnych ośrodkach i zakwaterowaniach, które są zazwyczaj realizowane tylko w sezonie głównym. Może się tak zdarzyć, że w porównaniu z głównym sezonem turystycznym, do którego odnoszą się wszystkie informacje podane w katalogu, niektóre usługi nie będą dostępne. W ramach poszczególnych ośrodków chodzi np. o usługi typu skibusu, basenu miejskiego, lodowiska lub nocnego narciarstwa, w obiekcie noclegowym usługi takie jak piano bar, programy animacyjne, masaże itd., czyli można powiedzieć, że są to usługi tylko drugorzędne (szczegółowe informacje oczywiście udostępnimy na życzenie). Ograniczenie ww. usług jest rekompensowane niższymi cenami.

Zainteresowanie wszystkimi usługami lub ofertami, które są oferowane bezpłatnie lub opcjonalnie za dodatkową opłatą płatną w miejscu pobytu (np. łóżeczko, pościel, pobyt ze zwierzęciem,…) muszą być określone w umowie wycieczki, w przeciwnym razie nie mogą zostać zaakceptowane przez właściciela.

Łóżeczka dla dzieci standardowo przeznaczone są dla dzieci do 2 roku życia, w przypadku zainteresowania łóżeczkiem dla starszego dziecka (max. do 3 lat) prosimy o wcześniejszy kontakt. W kącikach dla dzieci z reguły ograniczenia w ich użytkowaniu dotyczą nie tylko określonej granicy wieku, ale także stałych godzin ich działania.

Dla niektórych miejsc noclegowych pod pojęciem TV sat. rozumiana jest również telewizję kablową. Jeśli dany obiekt noclegowy zapewnia połączenie internetowe Wi-Fi, nie możemy zagwarantować dobrej jakości sygnału w całym obiekcie oraz w najczęściej używanych godzinach.

Osobnym rozdziałem jest też ogrzewanie, zwłaszcza w nadchodzącym sezonie zimowym. Maksymalna standardowa temperatura w górach europejskich, na którą były ustawione urządzenia grzewcze w pokojach i apartamentach, wynosiła od 19 do 23 °C i nie było możliwości ustawienia na temperaturę wyższą, ewentualnie było to możliwe za dodatkową opłatą. W nadchodzącym sezonie zimowym, w związku z gwałtownie rosnącymi cenami paliw i energii oraz związanymi z tym działaniami oszczędnościowymi, często można spodziewać się dalszego obniżenia komfortu cieplnego w obiektach noclegowych. Ze względu na wieloletnią praktykę ogrzewania w znacznie niższej temperaturze iż w Republice Czeskiej, okoliczni mieszkańcy przyzwyczajeni są do noszenie cieplejszych ubrań w domu. niższe temperatury ogrzewania w przeciwieństwie do tych w Polsce, mieszkańcy są przyzwyczajeni do noszenia w domu cieplejszych ubrań i nie rozumieją roszczeń naszych narciarzy. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na fakt, że gdy niskie temperatury zewnętrzne i brak wentylacji pomieszczeń zbiegają się z jednoczesnym suszeniem wielu mokrych ubrań wierzchnich dla narciarzy, pleśń może pojawić się dość szybko nawet w pomieszczeniach, które są ogrzewane w trybie standardowym, a budynek jest konstrukcyjnie dość zdrowy. W szczególności ryzyko to powinno być brane pod uwagę przy wyborze wypoczynku w obiekcie noclegowym, w którym zużycie energii jest opłacane poza ceną podstawową.

Kolejną ważną informacją jest to, że w prawie wszystkich regionach Austrii, Szwajcarii i Niemiec, czyli bardzo często nawet w sąsiedztwie naszej bazy noclegowej, aktywnie działa rolnictwo, zarówno w formie roślinnej, jak i zwierzęcej. Zwłaszcza (ale nie tylko) w budynkach rolniczych z pokojami gościnnymi należy założyć bliskość stajni i stodół w budynkach gospodarczych lub pobliskich, w tym obecność pewnych nieprzyjemnych zapachów.

W ostatnich latach całkowicie zniknęła również możliwość palenia we wnętrzach i częściach wspólnych miejsc noclegowych, zasady te należy bezwzględnie respektować.

O ile nie podano inaczej, Biuro Podróży nie zapewnia żadnego programu na miejscu pobytu.

Należy pamiętać, że biuro podró Biuro Podróży nie ma wpływu na warunki klimatyczne i nie może ponosić odpowiedzialności za ich skutki; zaplecze techniczne ośrodków zimowych jest przystosowane do normalnych warunków zimowych, tzn. od operatorów nie można wymagać np. obsługi kolejek linowych w czasie wichury, perfekcyjnego przygotowania tras narciarskich podczas niesprzyjających warunków śniegowych lub produkcji dostatecznej ilości sztucznego śniegu przy wysokich temperaturach.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie internetowej.

Paszporty, wizy

Nasze Biuro Podróży oferuje ograniczone czasowo pobyty turystyczne, dla obywateli Polski i innych państw członkowskich UE wynika z tego, że przed wyjazdem do krajów członkowskich UE i Szwajcarii nie ma konieczności załatwiania wiz (jeżeli pobyt turystyczny nie jest bezpośrednio związany z pobytem długoterminowym, np. w celu pracy lub nauki). Zalecamy, aby obywatele państw członkowskich UE sprawdzili przed podróżą w ambasadzie odwiedzanego państwa, czy warunki wjazdu i pobytu nie uległy zmianie. Obywatelom krajów spoza UE zalecamy sprawdzenie warunków wjazdu i pobytu w ambasadzie odwiedzanego państwa przed wyjazdem. W związku z tym, że dwa oferowane przez nas kraje (Republika Czeska, Słowacja) są krajami "Schengen" bez wiz i kontroli, sytuacja jest w praktyce bardziej skomplikowana tylko w przypadku Bułgarii, która jest sygnatariuszem układu z Schengen podobnie jak Republika Czeska, ale dopiero przygotowuje się do pełnego członkostwa; pierwotny termin został przesunięty ze względu na nieprzygotowanie Bułgarii i Rumunii. Ponadto najkrótsza droga do bułgarskich gór wiedzie przez Serbię, która nie jest członkiem UE ani EFTA (i oczywiście nie jest sygnatariuszem układu z Schengen), a więc są kontrole graniczne. Republika Czeska ma stosunki bezwizowe z Serbią na maksymalny pobyt 90 dni. Alternatywnie można jechać przez Rumunię (ale trasą inną niż autostrady). Zaletą jest to, że zostajesz w UE, oszczędzasz na serbskich opłatach drogowych, a kontrole graniczne są generalnie mniej czasochłonne (choć ani Rumunia, ani Bułgaria nie są w Schengen).

Ze względu na to, że wszystkie kraje, które mamy w ofercie, są podobnie jak Polska sygnatariuszami układu Schengen, od obywateli Polski nie są wymagane wizy. Do wjazdu i pobytu w obcym państwie mają jednak prawo osoby spełniające warunki ustanowione przez prawo danego kraju. Biuro podróży poleca klientom, by przed wyjazdem sprawdzili w przedstawicielstwie danego państwa czy warunki te nie uległy zmianie. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej każdy polski obywatel ma prawo do pobytu w innym państwie członkowskim (tzw. przepływ osób). Prawo to może być ograniczone tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, spokoju publicznego i zdrowia. Obywatel Polski nie ma w ramach pobytu turystycznego w krajach Unii obowiązku meldunkowego, w przypadku pobytów turystycznych w Szwajcarii do 90 dni nie jest wymagane żadne specjalne zezwolenie ani odprawa. Każdy podróżny jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych obowiązujących w danym państwie docelowym; ponosi również odpowiedzialność za ważność swoich dokumentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski. Wszelkie koszty, które powstaną na wskutek złamania tych przepisów, ponosi podróżny. Podczas podróży do krajów Unii Europejskiej można oprócz ważnego paszportu korzystać z dowodu osobistego. Ponieważ Szwajcaria nie jest państwem członkowskim UE, zalecamy używanie ważnego paszportu. Zwracamy uwagę, że dzieci do 15 roku życia muszą mieć przy wyjazdach zagranicznych własny paszport.

Wymagania zdrowotne

Nasze Biuro Podróży oferuje pobyt turystyczny w krajach, w których obywatele Polski i innych państw członkowskich UE nie muszą się szczepić przed podróżą. Polecamy więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych .

Ograniczenia związane z koronawirusem COVID-19

Klient zapoznał się i wyraźnie wyraża zgodę na możliwość wprowadzenia środków przeciwepidemicznych w miejscu docelowym, co może mieć wpływ na zakres i jakość świadczonych usług (np. mogą wystąpić sytuacje, w których ośrodek narciarski będzie zmuszony do zmniejszenia przepustowości na stokach). Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich środków higienicznych wymaganych przez usługodawcę (tj. dostawców usług noclegowych, usług transportowych, usług gastronomicznych, operatorów stoków narciarskich itp.) oraz wszelkich odpowiednich środków obowiązujących w danym miejscu docelowym. Sytuacja epidemiologiczna może zmieniać się dynamicznie, np. nie można wykluczyć wprowadzenia obowiązkowych badań (testów) itp.

W momencie przygotowywania tych informacji wydaje się prawdopodobne, że wejście na tereny narciarskie będzie możliwe tylko z tzw. Unijnym Certyfikacie COVID zatwierdzonym przez Parlament Europejski. Certyfikat uprawnia posiadacza do swobodnego przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/certyfikat .

Transport

Dojazd własny

Klienci, którzy zdecydują się na dojazd własnym samochodem, otrzymają od nas wszystkie potrzebne informacje wraz z polecaną trasą, ewentualnymi ograniczeniami, obowiązkowymi opłatami drogowymi, cenami paliw za granicą i planem lub opisem miejsca docelowego. Informacje dotyczące dojazdu staramy się na bieżąco aktualizować, reagując na wszelkie zmiany (opłaty, zmiany w organizacji ruchu czy znaków drogowych), nie możemy jednak gwarantować i zwracać ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zmian. Aby informacje były bardziej przejrzyste, umieściliśmy dane o odległościach i podstawowych trasach na wstępie każdego opisu ośrodka narciarskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisach na pierwszej stronie niektórych głównych regionów. Uprzedzamy, że wspomniane wyżej polecane trasy dojazdu są efektem naszego długoletniego doświadczenia i często nie pokrywają się z trasami wskazywanymi przez nawigacje GPS. Powodem jest to, że niektóre urządzenia GPS nie biorą pod uwagę sezonowych zmian, takich jak zamknięcie górskich przełęczy oraz nie potrafią obiektywnie ocenić jakość i trudności niektórych tras. W przypadku późnego przyjazdu prosimy o kontakt z naszym serwisem telefonicznym, numer jest wskazanym w instrukcji podróży. Eliminuje to ryzyko bardzo nieprzyjemnej sytuacji, w której goście nie byliby w stanie dotrzeć na czas do miejsca zakwaterowania i w związku z tym ich zakwaterowanie zostałoby odwołane.

Noclegi

Terminy pobytu / czas rozpoczęcia / koniec zakwaterowania

Przy wyjazdach, gdzie cena w tabeli dotyczy zakwaterowania na 7 nocy, dniem rozpoczynającym i kończącym pobyt jest zazwyczaj sobota lub niedziela. Wyjątkami jest część pobytów sylwestrowych lub wielkanocnych. Przy pobytach krótszych niż 7 nocy jest dzień rozpoczynający i kończący pobyt w niektórych przypadkach stały (np. przy trzydniowych, czterodniowych, pięciodniowych pobytach od czwartku do niedzieli, od niedzieli do czwartku lub piątku). W niektórych przypadkach jest długość pobytu jest dowolna, często istnieje obowiązek minimalnej ilości nocy (są to np. daty przedświąteczne i wiosenne). Przy pobycie z własnym dojazdem zakwaterować się można w pierwszy dzień pobytu w popołudniowych lub wieczornych godzinach, zazwyczaj od 14:00 do 18:00, najpóźniej do godziny 19:00 - 23:00, według regulaminu obiektu. Późny przyjazd po godzinie 20:00 podlega w niektórych przypadkach dodatkowej opłacie. W przypadku przyjazdu po godzinie 23:00 nie można zagwarantować zakwaterowania.

Przy pobytach z dojazdem własnym można oczywiście umówić się indywidualnie na wcześniejszy wyjazd, trzeba jednak dostosować się do czasowych możliwości biura / recepcji / właściciela konkretnego obiektu (w wyjątkowych przypadkach za wcześniejszy wyjazd może być pobierana opłata). Dokładne informacje otrzymacie Państwo w instrukcjach dotyczących dojazdu, na życzenie chętnie dostarczymy je wcześniej.

Zakwaterowanie

Na oznaczenie kategorii obiektu z bazy noclegowej na naszych stronach wybraliśmy trzy symbole. Symbolem hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička oraz hvězdičkahvězdička S do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička S są oznaczone obiekty, dla których takie oznaczenie jest oficjalne, czyli otrzymały od odpowiedniej instytucji, zgodnie z obowiązującymi kryteriami ocenę jakości, którą symbolizuje odpowiednia liczba gwiazdek (pod warunkiem, że ich większa liczba w rzeczywistości dopowiada wyższej jakości. Szereg obiektów nie posiada jednak takiego oznaczenia lub stanowią one część bazy noclegowej, w przypadku której nie stosuje się oznaczenia gwiazdkami. Właśnie w ich przypadku użyliśmy naszego systemu oceny – ocenę od ♣ do ♣♣♣♣, w której staraliśmy się stosować do takiego samego systemu przydziału oznaczeń jakości, jaki stosują oficjalne instytucje w danym regionie.

Mimo, że staraliśmy się opisać jak najdokładniej wszystkie typy i wyposażenie poszczególnych zakwaterowań, w wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić drobne różnice (nietypowe apartamenty lub pokoje pod względem ustawienia i rodzaju poszczególnych łóżek, oddzielenie niektórych pomieszczeń np. meblościanką, brak sejfu w jednym z pokojów, w całym hotelu, apartament dostosowany dla niepełnosprawnych, który nie ma zasłonki pod prysznicem …), Biuro Podróży nie może wpłynąć na przydzielenie różnych typologii. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że podane dane o powierzchni poszczególnych obiektów mają charakter tylko informacyjny i mogą się w rzeczywistości różnić, w wyjątkowym przypadkach o ponad 10 %.

Osobnym rozdziałem są opisy prywatnych apartamentów i większości obiektów / rezydencji sprzedawanych pod jedną „ogólną“ nazwą. Opis apartamentu powinien być brany jako orientacyjny, z tego względu, że często chodzi o kilkaset mieszkań należących do różnych właścicieli, opis przedstawiający wszystkie możliwe kombinacje łóżek, położenia, powierzchni, wyposażenia itd., jest nie możliwy.

Należy pamiętać, że niektóre niestandardowe typologie pokoi hotelowych, takie jak „pokoje Family (rodzinne)”, mogą podlegać obowiązkowemu minimalnemu obłożeniu dla określonej liczby osób.

Zakwaterowanie infanta (dziecko do nieukończonych 2 lat, w wyjątkowych przypadkach dla niektórych obiektów noclegowych dziecko w wieku do 3 lub 4 lat) bez względu na to, czy korzysta z łóżeczka dziecięcego czy nie, nie jest w większości przypadków możliwe przy pełnym obłożeniu pokoju/apartamentu. Więcej informacji odnośnie zakwaterowania „infanta“ można znaleźć w cenniku w ustępie „dzieci do 2 lat ponad maksymalne obłożenie" przy każdym obiekcie. Ta usługa jest zawsze na zapytanie, przed potwierdzeniem Umowy o wycieczce.

Podstawowy opis pokoi

Standard 1 - pokój z 1 pojedynczym łóżkiem, łazienka zwykle z prysznicem

Standard 2 - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka zwykle z prysznicem

Standard 3 - pokój z łóżkiem małżeńskim i 1 pojedynczym łóżkiem lub z 3 pojedynczymi łóżkami, łazienka zwykle z prysznicem

Standard 4 - pokój z 2 łóżkami małżeńskimi lub z łóżkiem małżeńskim i 2 pojedynczymi łóżkami lub z 4 pojedynczymi łóżkami, łazienka zwykle z prysznicem

Większość odstępstw od podstawowego opisu pokojów i ewentualnie inne specyfikacje lub inne typy pokoju znajdą Państwo przy każdym opisie zakwaterowania (np. specyfikacja trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i siódmego łóżka, obecność balkonu, wszystkie łazienki z wanną, brak łóżka małżeńskiego w ramach dwuosobowego pokoju, ofertę pokojów o podwyższonych standardzie itd.).

Używamy również specjalny piktogram, w którym wskazane są miejsca noclegowe z możliwością zakwaterowania dla osób o ograniczonej mobilności. Jednak z rzadkimi wyjątkami taki bezbarierowy układ dotyczy tylko wybranych pokoi lub apartamentów, a nie całego obiektu. W każdym razie zawsze należy z góry zweryfikować szczegółowe warunki.

Sprzątanie końcowe

Przy większości apartamentów sprzątanie końcowe jest zawarte w cenie wyjazdu, w niektórych przypadkach może być za obowiązkową lub opcjonalną dopłatą (w PLN przy płatności w Polsce, ewentualnie w walucie obowiązującej w danym kraju z płatnością na miejscu) lub klienci sami wykonują końcowe sprzątanie. Informacje na temat opłat za sprzątanie końcowe są zawsze w cenniku, jeśli ich nie ma, apartamenty należy posprzątać samodzielnie. Nawet jeśli sprzątanie końcowe jest zawarte w cenie lub jest za dopłatą, klienci mają obowiązek sprzątania bieżącego, czyli zamiecenia podłogi, wyniesienia śmieci itd., oraz przede wszystkim sprzątnięcia aneksu kuchennego, wraz z odmrożeniem lodówki, umyciem naczyń itd. Przy niektórych obiektach można dopłacić za sprzątniecie kuchni. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na fakt, że informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej oddają stan obowiązujący w momencie przygotowania oferty i możliwe są w stosunku do nich pewne zmiany opłat na miejscu pobytu, nawet na nadchodzący zimowy sezon.

Kaucja za apartament

Już w tym miejscu pragniemy poinformować, że w przypadku zakwaterowania w większości apartamentów na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna, przede wszystkim jako zabezpieczenie w przypadku zniszczenia wyposażenia lub ze względu na sprzątanie końcowe (patrz. poprzedni akapit). Wysokość kaucji jest różna w zależności od zwyczaju kraju czy destynacji lub konkretnego obiektu. W Czechach zazwyczaj do 3000 CZK, na Słowacji i Słowenii zwykle od 50 do 100 EUR, a w Bułgarii kaucji nie jest wymagana. Wciąż przybywa obiektów, w których kaucja pobierana jest z karty lub tylko za jej pośrednictwem. Dokładne informacje znajdą Państwo w cenniku na stronie www.nev-dama.pl

Ceny/Umowy/Ubezpieczenia

Ubezpieczenie klientów

Ubezpeczenie turystyczne jest wliczone w cenę wycieczki. Więcej informacji i dodatkowe opcje ubezpieczenia można znaleźć na https://www.nev-dama.pl/wazne-informacje/ubezpieczenie-turystyczne.

Cena zawiera

Akapit o tej nazwie lub podobnej (np. cena za osobę zawiera) można znaleźć w cenniku przy każdym obiekcie na naszej stronie www.nev-dama.pl. W przypadku zakwaterowania w apartamentach usługi zawarte w cenie są wymienione bez wyjątku. Odwrotnie, dla zakwaterowania typu hotelowego (lub dla pojemności zwanych Garni, Pension itp., tj. dla pojemności oferujących w podstawowej cenie posiłki przynajmniej w formie śniadania) kilku brakuje. Są to usługi, które są wliczone w cenę wszystkich tych obiektów typu hotelowego bez rozróżnienia, tj. bielizna pościelowa i łazienkowa, sprzątanie końcowe oraz zużycie wody i prądu, zgodnie ze zwyczajami panującymi w turystyce.

Opłaty klimatyczne

We wszystkich oferowanych przez nas ośrodkach turystycznych opłata klimatyczna jest wprowadzana.

Opłata klimatyczna jest już przy niektórych obiektach zawarta w cenie podstawowej, przy niektórych jest płatna na miejscu w formie obowiązkowej dopłaty - informacje na ten temat znajdą Państwo w cenniku.

Cena wyjazdu, gwarancja ceny

Ceny wyjazdów są podane w polskich złotych (PLN), jeśli nie podano inaczej. Jeśli cena obejmuje również karnet narciarski- skipass (jest to „pakiet zakwaterowania z karnetem narciarskim”), reguły używania tego skipassu podlegają prawu i obowiązkom danego ośrodka, danego operatora, ponieważ nasze Biuro Podróży jest jedynie pośrednikiem w tej sprzedaży. W związku z tym wszelkie spory wynikające z korzystania ze stoków narciarskich i sprzętu transportowego podlegają jurysdykcji zagranicznej i podlegają lokalnie obowiązującemu prawu oraz ogólnym warunkom operatora stoków narciarskich i sprzętu transportowego.

Umowa oraz warunki uczestnictwa

Więź prawna między Biurem Podróży a klientem jest regulowana przepisami nr 89/2012 Sb. (Kodeks cywilny Republiki Czeskiej) oraz ustawy nr 159/1999 Sb. (Kodeks cywilny Republiki Czeskiej, ustawa o niektórych warunkach prowadzenia działalności i niektórych czynnościach w obrębie ruchu turystycznego) – obie w obowiązującej wersji. Umowa turystyczna zostaje zawarta między Biurem Podróży (organizator wyjazdu) i klientem w formie pisemnej lub ustnej, zawiera specyfikację wycieczki, prawa i obowiązki stron umowy oraz, w stosownych przypadkach, inne ustalenia umowne. Przed zawarciem umowy o wycieczkę klient zapoznaje się z formularzem z informacjami o wycieczce. Jeżeli umowa jest zawarta on-line lub ustnie, Biuro Podróży przekaże klientowi potwierdzenie o wycieczce. Oferta wyjazdów na stronie internetowej Biura Podróży jest zaproszeniem do składania ofert i zamówienie uważa się za propozycję zawarcia umowy. Biuro Podróży stoi na przeszkodzie stosowaniu ustawy § 1732 ustępu 2 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej). Umowa może być zawarta bezpośrednio w Biurze Podróży lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego (prowizyjnego sprzedawcy, innego Biurem Podróży czy agencji turystycznej), który działa w ramach umowy sprzedaży lub pełnomocnictwa. W przypadku, gdy wyjazd ma ustanowioną minimalną liczbę osób, ta informacja jest zawsze podana przy odpowiednim obiekcie noclegowym, ewent. przy typu wyjazdu.

Biuro Podróży informuje klientów, że inne fakty dotyczące wycieczek oraz prawa i obowiązki uczestników umowy turystycznej są określone w Ogólnych warunkach sprzedaży wycieczek Biura Podróży FISCHER, a.s., który jest właścicielem marki handlowej i znaku towarowego NEV-DAMA. Warunki są dostępne na stronie internetowej https://www.nev-dama.pl. Ogólne warunki sprzedaży wycieczek są nieodłączną częścią Umowy turystycznej.

 Klientem jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę turystyczną z Biurem Podróży lub osoba, na rzecz której umowa została zawarta, lub osoba, na którą umowa została przeniesiona.

Ubezpieczenie na wypadek upadłości Biura Podróży

Biuro Podróży FISCHER, a.s. jest ubezpieczone na wypadek upadłości oraz w zakresie i na warunkach przewidzianych przez ustawę nr 159/1999 Sb (Kodeks cywilny Republiki Czeskiej) w obowiązującej wersji. Stopień pokrycia, warunki uprawniające klienta do ubezpieczenia w przypadku upadłości i specyfikacje ubezpieczyciela są podane na stronie internetowej https://www.nev-dama.pl w sekcji Ważne informacje.

Więcej informacji

Usługi asystenta Biura Podróży

Przed wyjazdem wyposażymy Państwa w numery telefonów do naszych pracowników na terenie Czech. W przypadku problemów w miejscu pobytu należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Biura Podróży pod podanym numerem telefon. Sytuację można zazwyczaj najlepiej rozwiązać w miejscu pobytu. Jeśli nie jesteśmy poinformowani, nie możemy pomóc. W związku z tym, jeśli w miejscu pobytu wystąpi jakikolwiek problem, należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Biura Podróży, który może sprawdzić sytuację i umówić się na naprawę lub wyjaśnić sprawę. Bardzo trudne jest po powrocie klienta ponowne udowodnienie i rozwiązanie problemu, który nie został zgłoszony do Biura Podróży. Współpraca klienta jest w tym przypadku niezbędna, dlatego prosimy o nią.

Podziękowanie

W tym miejscu chcemy podziękować firmom i osobom, które pracowały nad przygotowaniem stron internetowych i katalogu online oraz nad dostarczeniem wszystkich potrzebnych informacji, które w nim zostały wykorzystane. Są to głównie lokalne biura turystyczne oraz firmy zarządzające ośrodkami narciarskimi w ramach poszczególnych ośrodków. Dziękujemy.

Copyright

Wszystkie materiały graficzne oraz informacje umieszczone na stronie internetowej lub w katalogu podlegają ochronie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie praw autorskich a jakiekolwiek korzystanie z nich w sposób niezgodny z tymi przepisami jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z biurem podróży lub inną osobą trzecią, której należą się takie prawa.

Informacje w cenniku

Z uwagi na to, że informacje internetowe są przygotowane przed początkiem Państwa urlopu, w międzyczasie może dojść do lokalnych zmian warunków w wyniku np. remontów, przebudowy lub innej adaptacji przestrzeni. Z tego względu fotografie zamieszczone na naszych stronach mogą się w niektórych przypadkach nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Wszystkie informacje o usługach, cenach i warunkach podróży zawarte na stronie internetowej lub cenniku Nev-Dama odpowiadają sytuacji znanej w chwili ich przygotowywania, a Biuro Podróży FISCHER, a. s. jako właściciel znaku towarowego Nev-Dama zastrzega sobie prawo do ich zmiany. Wskazanie hoteli w regionach pobytu w katalogu i na stronie internetowej ma charakter tylko informacyjny.

Porównanie ośrodków narciarskich

Oprócz stron z opisem kraju ((Austria, Niemcy, Szwajcaria, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Bułgaria i Andora) przygotowaliśmy również krótkie porównanie oferowanych kurortów- ośrodków narciarskich.

nasze kryteria porównania:

- całkowita długość tras narciarskich w kilometrach

- najwyższy punkt narciarski w metrach - miejsce o najwyższej wysokości, które jest dostępne przez jeden z wyciągów narciarskich (liczba odnosi się do całkowitej długości tras narciarskich)

- nasza ocena oferty narciarskiej oraz kompleksowa ocena ośrodka

nasza ocena oferty narciarskiej oraz kompleksowa ocena ośrodka- w skali od 1 do 5 gwiazdek:

Przy ocenie oferty narciarskiej każdego ośrodka bierzemy w pod uwagę całkowitą długość tras narciarskich oraz ich połączenie narciarskie z sąsiednimi ośrodkami, ponadto bierzemy w pod uwagę szerokość tras narciarskich, stopień i częstotliwość ich przygotowywania, warunki śniegowe oraz rodzaj i wydajność infrastruktury sztucznego naśnieżania, a także różnorodność tras zjazdowych pod względem trudności, poziomu oznakowania, szerokości i bezpieczeństwa stoków. Kompleksowa ocena ośrodka charakteryzuje ogólną ofertę danego centrum; uwzględnia powyższą „naszą opinię narciarską”, infrastrukturę ośrodka, usługi w ramach karnetu narciarskiego (skipassu), popularność kurortu, lokalny standard zakwaterowania, przystępność cen, prestiż okolicy itp.

Placówki dyplomatyczne i konsularne Polski

Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Austrii

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu:
Hietzinger Hauptstraße 42c, 1130 WIEN, tel.:(+43 1) 87015-0, 87015-100

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu
Auhofstraße 19 B, 1130 WIEN, tel. alarmowy , tel. (+43 ) 699 180 70 105

Konsulat Honorowy RP w Grazu:
Kaiserfeldgasse 7/2, 8010 GRAZ tel.: +43 / (0) 3463 600 90 320

Konsulat Honorowy RP w Klagenfurcie:
Koschatstraße 7, 9020 KLAGENFURT, tel.: (+43 / (0) 463) 55 553

Konsulat Honorowy RP w Linzu:
Mozartstraße 20, 4020 LINZ, tel. (+43/(0) 732) 780 02 310

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Innsbrucku:
Fallmerayerstrasse 8, 6020 INNSBRUCK, tel.: (+43 / (0) 512) 346 206

Konsulat Honorowy RP w Salzburgu:
Petersbrunnstraße 13, 5020 SALZBURG, tel.: (+43) 662 84 12 02

Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Czechach

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze:
Valdštejnská 8, 118 01 PRAHA, tel.: +420257099500

Wydział Konsularny Ambasady RP W Pradze:
Truhlářská 13-15, 110 00 PRAHA 1, tel.: (+420) 220 400 120

Konsulat Generalny RP w Ostrawie:
ul. Blahoslavova 4, 701-00 OSTRAVA 1, tel: (+420) 596 118 074

Konsul Honorowy w Brnie:
Hudcova 367/78, Hotel Prometheus, 612 00 BRNO – Medlánky, tel.: +420 775 412 957

Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Słowacji

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie:
ul. Hummelova 4, 814 91 BRATISLAVA, tel.: (00-4212) 54 41 31 74 do 5

Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Słowenii

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie:

Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Andorze

Brak placówki dyplomatycznej, znajduje się w kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Madrycie (Hiszpania):
Ambasada RP w Hiszpanii w Madrycie- c. Guisando, 23-bis, 28035 MADRID, tel.: (00-3491) 373 66 05 do 06
Konsulat Generalny RP w Barcelonie- Av. Diagonal, 593-595, 6 piso 1A, 08014 BARCELONA, tel.: (00-3493) 322 05 42, 322 72 34

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?