• Wprowadzenie
  • Ważne informacje dla wyjazdów narciarskich do Francji

Ważne informacje dla wyjazdów narciarskich do Francji

Podstawowe informacje

Wybór wyjazdu

Poszczególne ośrodki narciarskie i obiekty są bardzo zróżnicowane, dlatego nie każdy ośrodek czy obiekt spełnia oczekiwania i wymagania każdego klienta. Zanim zdecydują się Państwo na „ten jedyny“ wymarzony wyjazd, prosimy o rozważenie, czego oczekujecie od swojego zimowego urlopu. Warto ocenić, czy zależy na cenie, jakości i / lub kompleksowości oferty narciarskiej / snowboardowej, na położeniu ośrodka, jakości i / lub wyposażeniu hotelu czy apartamentów, na odległości od Polski, prestiżu regionu, kameralności czy może odwrotnie „tętniącego życiem“ ośrodka lub dostępności oferty poza narciarskiej itd. W celu maksymalnego ułatwienia wyboru staraliśmy się opisać poszczególne ośrodki pod kątem zakwaterowania oraz warunków narciarskich jak najdokładniej i zachować przejrzystość wszystkich opisów.

Trasy zjazdowe oraz infrastruktura przewozowa

Stopień trudności trasy narciarskiej (na mapach narciarskich i w samych ośrodkach narciarskich) jest oznaczony odpowiednimi kolorami. Czarne trasy są przeznaczone dla najbardziej doświadczonych narciarzy i niektóre z nich nie są przygotowywane lub są rzadko przygotowane. Czerwone trasy są przeznaczone dla średnio zaawansowanych narciarzy, natomiast dla narciarzy początkujących są przygotowane trasy niebieskie ewentualnie zielone. W niektórych przypadkach kolor oznaczenia nie odnosi się do całej trasy, ale do najtrudniejszego odcinka.

Przygotowywanie stoków ze względu na bezpieczeństwo narciarzy odbywa się w większości przypadków po wyłączeniu infrastruktury przewozowej. To różni się w zależności od ośrodka, daty, a także od ich konkretnej lokalizacji. Biorąc pod uwagę te czynniki, wyciągi są zazwyczaj czynne od 8:00 - 9:30 do 15:30 - 17:30. Działanie wyciągów lub kolejek linowych może być ograniczone ze względu na złe warunki atmosferyczne (klimat, śnieg), niebezpieczeństwo lawinowe lub z powodów technicznych. Za przerwy w działaniu związane z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności operator infrastruktury przewozowej (również BP) nie ponosi odpowiedzialności i tylko w wyjątkowych wypadkach zwraca poniesione koszty.

Na samym początku i na końcu sezonu zimowego (w terminach przedświątecznych i wiosennych) trasy danego ośrodka narciarskiego nie muszą być całkowicie sztucznie naśnieżane / utrzymywane; z reguły ośrodki narciarskie w przygotowaniu tras przechodzą od głównych tras do bardziej oddalonych, bardziej marginalnych dla funkcjonowania ośrodka. O zakresie otwartych części ośrodka decydują aktualne warunki atmosferyczne i techniczne, możliwości operatora dotyczące przepustowości, a także ilość sprzedanych skipassów. Zwiększone ryzyko związane z tymi ograniczeniami jest zwykle rekompensowane przez znacznie niższe ceny skipassów w krańcowych częściach sezonu niż w sezonie głównym.

Na każdym terenie narciarskim bezwzględnie należy przestrzegać zasad poruszania się po oznakowanych trasach zjazdowych, a szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących zamknięcia niektórych tras, na przykład z powodu niskich opadów śniegu, ze względu na nieuchronne zagrożenie lawinowe lub zawody narciarskie. Jednak konieczne jest przestrzeganie wszystkich innych zasad, które różnią się w zależności od ośrodka. Zazwyczaj są one wymienione w najczęściej używanych językach na świecie na mapach narciarskich lub na tablicach informacyjnych w głównych punktach wejścia na teren narciarski i zazwyczaj zawierają ograniczenia nałożone przez prawo, lub lokalne rozporządzenie, których naruszenie może nawet zostać ukarane grzywną. Wiele ośrodków oferuje również wolne tereny narciarskie. W tym miejscu chcielibyśmy tylko przypomnieć, że jazda na nartach poza trasami nie jest objęta podstawowym ubezpieczeniem, więc jeśli planujecie Państwo spróbować tego typu jazdy, zalecamy informować się na ten temat w firmie ubezpieczeniowej, gdzie zostało wykupione ubezpieczenie lub zapoznać się z zakresem naszego ubezpieczenia.

Kaski narciarskie dla dzieci są tylko zalecane.

Skipassy

We wszystkich wyjazdach skipassy wliczone są już w cenę podstawową. Podczas zamawiania wyjazdu należy poinformować, jaki typ skipassu Państwo preferujecie (patrz zniżki i dopłaty w ramach skipassów) oraz czy będziecie zainteresowani rozszerzeniem skipassu na dzień odjazdu. W przypadku korzystania z transportu autobusowego BP często zalecamy takie przedłużenie ze względu na zakończenie noclegu rano i wyjazdu autobusem z ośrodka po południu lub wieczorem. Na podstawie naszych doświadczeń z lat ubiegłych zwracamy również uwagę na brak możliwości zmiany rodzaju skipassu (jego długości lub obszaru ważności) w miejscu pobytu w niektórych ośrodkach narciarskich, lub na stosunkowo skomplikowane rozwiązanie niektórych zmian tego typu. We wszystkich ośrodkach narciarskich, przy korzystaniu z któregokolwiek ze zniżkowych skipassów (np. typu „junior”) lub bezpłatnych skipassów (to również te, dla których jest naliczana zniżka w takiej samej wysokości jak zniżka dla nie-narciarzy) dla małych / mniejszych dzieci (np. typ „bimbo”), należy przedstawić ważny dokument w celu zweryfikowania daty urodzenia ewentualnie przynależności do rodziny. Informujemy, że w niektórych ośrodkach narciarskich, gdzie dzieci mają zniżkę ze względu na kategorię wiekową zgodną ze zniżką dla nie-narciarzy (lub różnica między zniżką dla nie-narciarzy i zniżką dla dzieci jest mniejsza niż 30% wysokości zniżki dla nie-narciarza), każda taka zniżka (ew. korzystanie z każdego skipassu darmowego lub skipassu tańszego) uwarunkowana jest obecnością jednego z jeżdżących rodziców lub, w zależności od ośrodka, innego dorosłego opiekuna lub osoby dorosłej korzystającej ze skipassu tego samego typu pod względem ważności na danym obszarze, długości i terminu. W przypadku obiektów, zwłaszcza typu hotelowego, które oferują dla 1 lub 2 dzieci odpowiedniej kategorii wiekowej bezpłatnie pobyt, podstawowe wyżywienie i ewentualnie skipass (w cenniku u danej zniżki jest podana informacja „za darmo” lub „gratis”), nie można odliczyć zniżki z tabelki skipassów, podanej we wstępie cennika danego ośrodka. Ważny jest także warunek podany powyżej, tzn. korzystanie ze skipassu dla dzieci jest uwarunkowane towarzystwem co najmniej jednego rodzica lub jednej osoby dorosłej (w zależności od ośrodka) z tym samym skipassem pod względem ważności na danym obszarze, długości i terminu. Jeśli ten warunek nie może zostać spełniony, można dokupić skipass dla dzieci w cenie najbliższej kategorii wiekowej. W kilku przypadkach skipass typu „bimbo“ podlega symbolicznej kwocie płatnej na miejscu; opłaty te nie mogą być dokonane za pośrednictwem BP.

Informujemy, że zakupiony skipass jest nieprzenośny, co oznacza, że nie można go pożyczać w ramach poszczególnych dni ani wymieniać między sobą. Większość ośrodków narciarskich to zawsze kontrolowało i w przypadku naruszeń tego przepisu skipass został zablokowany oraz została nałożona stosowna kara. Podkreślamy, że wraz z szybkim rozwojem systemów sztucznej inteligencji ośrodkom narciarskimi otworzyła się możliwość znacznie dokładniejszego rozpoznawania klientów. Każdy klient zostaje na początku sfotografowany, a następnie za każdym razem, gdy przechodzi przez czytnik skipassów, również jest skanowany kamerą. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dwoma zdjęciami zostaną ocenione przez system sztucznej inteligencji i umieszczone w osobnym folderze. Ostatecznego sprawdzenia tego folderu dokona osobiście pracownik Biura Skipassów i jeżeli będzie miał pewność, że nie chodzi o tę samą osobę, skipass zostanie na odległość unieważniony. Następnego dnia klient nie zostanie wpuszczony przez czytnik skipassów i musi udać się do Biura Skipassów, gdzie albo wytłumaczy, że doszło do pomyłki i jego skipass zostaje ponownie aktywowany, albo nie wyjaśni w wystarczający sposób, dlaczego ktoś inny korzystał w jego imieniu ze skipassu i jego skipass zostanie trwale unieważniony. Żeby móc dalej jeździć na nartach oczywiście musi dokonać zakupu nowego skipassu. Nasze BP nie ponosi za takie nieprzyjemne sytuacje odpowiedzialności. W związku z tym, że systemy sztucznej inteligencji stopniowo się kalibrowały i były na etapie testowania, do tej pory istniał pewien stopień tolerancji. Jednak teraz ich dokładność jest już na tak wysokim poziomie, że ​​umożliwiają Biurom Skipassów wykrywanie osób z dużą pewnością i ostrzegają naszych klientów (również w ten sposób), że zamierzają w pełni wykorzystać te możliwości techniczne.

W wielu ośrodkach cena skipassu zawiera też inne usługi. Chodzi szczególnie o skibusy, które zapewniają przejazdy oraz połączenia między ośrodkami. Uwaga-należy upewnić się, czy korzystanie ze skibusów pomiędzy ośrodkami odbywa się na podstawie odpowiedniego skipassu pod względem ważności obszarowej. W niektórych przypadkach jest w ramach skipassów możliwość np. wstępu na basen, lodowisko czy na oświetlony wieczorny stok. Nie oznacza to, że z tych usług można korzystać zawsze, bez ograniczeń; często są one oferowane tylko w określone dni lub przez określony czas, poza którymi również są standardowo opłacane przez posiadacza skipassu. Dla każdego ośrodka podamy te informacje na życzenie w BP.

W większości ośrodków jest pobierana kaucja zwrotna za skipassy w formie kart magnetycznych (tzw. keycard). Kwota ta waha się, w zależności od ośrodka, od 2 do 5 EUR. Biuro Podróży ma kartę już zaliczoną w cenie, to znaczy klienci na miejscu za nią nie muszą płacić. W niektórych ośrodkach kaucja nie podlega zwrotowi, w innych ośrodkach można kaucję w miejscowych kasach skipassów po skończeniu narciarstwa odzyskać z powrotem. Dokładne informacje są podane w instrukcji wyjazdu.

Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że uruchomienie tylko pewnej części terenu narciarskiego, niezależnie od przyczyny, nie upoważnia posiadacza skipassu do żadnej rekompensaty ze strony BP. Podobna sytuacja dotyczy możliwości „darmowej“ jazdy na nartach w innym ośrodku. Jest to przewidziane jako bonus i zależy od aktualnych warunków śniegowych w danych ośrodkach, funkcjonalności połączenia pomiędzy danymi ośrodkami itp.

Usługi rezydenta oraz asystenta Biura Podróży

W niektórych ośrodkach jest do dyspozycji czesko lub słowackojęzyczny rezydent naszego Biura Podróży. Informacje o tym, czy w wybranym obiekcie będzie dostępny, znajduje się w akapicie
„w cenie podstawowej za osobę jest wliczone“ w cenniku każdego obiektu. Jeśli znajduje się tam jeden z następujących opisów „usługi rezydenta BP“, „rezydent BP“, „usługi asystenta BP“ lub „pomoc asystenta BP“, te usługi są świadczone zgodnie z akapitem „terminy gwarantowanych usług rezydenta“. Jeśli nie znajdą Państwo podobnej informacji, oznacza to, że w przypadku danego obiektu nie zapewniamy usług rezydenta. Zadaniem rezydenta jest pomoc w organizacji transportu autokarowego (przede wszystkim podczas podróży powrotnej) oraz przy niektórych obiektach noclegowych pomaga Państwu w meldowaniu się i pobieraniu skipassów. Najważniejszą częścią jego obowiązków jest jednak pomoc w przypadku nieprzewidzianych problemów i ewentualnych zachorowań lub wypadków oraz w informowaniu Państwa o szczegółowej, aktualnej ofercie narciarskiej danego ośrodka. W przypadku niektórych obiektów działa nasze biuro lub recepcja
z ustalonym czasem otwarcia bezpośrednio na miejscu, w przypadku innych obiektów rezydent jest dostępny bezpośrednio w nich codziennie lub kilka razy w tygodniu w formie ogłoszonych godzin urzędowania, a w przypadku innych miejsc rezydent jest dostępny wyłącznie pod telefonem komórkowym w formie usługi asystenta. Jednak w przypadku niektórych miejsc zakwaterowania rezydent w ogóle nie jest dostępny, dlatego przed wyjazdem otrzymają Państwo numery telefonów do naszych pracowników na terenie Czech.

W przypadku problemów w miejscu pobytu należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Biura Podróży pod podanym numerem alarmowym lub rezydentem na miejscu. Wszyscy nasi klienci mają w instrukcji wyjazdu numer telefonu, pod który mogą dzwonić w razie problemów. Sytuację można najlepiej rozwiązać w miejscu pobytu. Jeśli nie jesteśmy poinformowani, nie możemy pomóc. W związku z tym, jeśli w miejscu pobytu wystąpi jakikolwiek problem, należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Biura Podróży, który może sprawdzić więcej informacji i załatwić lub wyjaśnić sprawę. Bardzo trudne jest po powrocie klienta ponowne udowodnienie i rozwiązanie problemu, który nie został zgłoszony do Biura Podróży. Współpraca klienta jest w tym przypadku niezbędna, dlatego o nią prosimy.

Terminy gwarantowanych usług rezydenta przy liczbie minimalnie 20 osób / wg ośrodka

Alpe d’Huez* oraz Les 2 Alpes: 06.01. do 10.02. oraz 09.03. do 30.03.

Orcières 1850: 06.01. do 04.02. oraz 09.03. do 25.03.

Les Menuires: 09.12. do 23.12., 06.01. do 10.02. oraz 09.03. do 30.03.

Val Thorens: 06.01. do 10.02. oraz 09.03. do 30.03.

Puy Saint Vincent: 16.12. do 23.12., 06.01. do 10.02. oraz 09.03. do 07.04.

* dotyczy tylko wybranych obiektów

Terminy ferii zimowych 2024

13. 1. - 27 .1. 2024

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

20. 1. – 3. 2. 2024

podlaskie, warmińsko-mazurskie

27. 1. 3. – 10. 2. 2024

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

10. 2. - 24. 2. 2024

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Ważne informacje

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej zgodne są ze stanem faktycznym lub przewidywanym w chwili przygotowań strony. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że mogą wystąpić pewne różnice oraz zastrzegamy sobie prawo do możliwości dodatkowych zmian-np. przesunięcie przystanków skibusu, zmiany tras linii skibusu, niedokończenie budowy snowparku, zamknięcie któregoś z wyciągów, drobne zmiany dot. formy lub zakresu wyżywienia, zmiany w ilości lub typie łóżek, wprowadzenia lub zmiany wysokości opłat klimatycznych, możliwość zmiany ceny połączenia wi-fi, sprzątania końcowego, kart klubowych itp. Podane odległości i lokalizacje poszczególnych usług i zakwaterowań w ramach konkretnego ośrodka są tylko orientacyjne, ewentualnie przybliżone.

Niektóre usługi, ew. wyposażenie wymienione w akapicie „wyposażenie i usługi“ itd. przy każdym obiekcie, mimo że nie są oznaczone symbolem *, są dodatkowo płatne. Na przykład konsumpcja
w barze lub restauracji, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonu hotelowego, dopłaty za serwis
i wypożyczenie sprzętu narciarskiego, opłata za produkty przy usłudze „dostawa“ itd.

Jednocześnie należy pamiętać, że w niektórych obiektach hotelowych, gdzie oferowany jest pobyt dla małych dzieci (granica wieku jest zawsze określona dla danego obiektu zakwaterowania) bezpłatnie lub za ustaloną kwotę, znacznie niższą niż cena podstawowa (patrz akapit „zniżki“ i / lub „dopłaty“), pobyt jest oferowany bez prawa do łóżka (liczba osób w pokoju jest liczona bez dziecka) i ewentualne wyżywienie jest płatne na miejscu-o szczegóły prosimy zapytać w naszym Biurze Podróży. W niektórych obiektach rodzaju hotelowego oprócz zniżek na 3. i / lub 4. łóżko oferowane są zniżki na 2. łóżko, które obowiązują w pokojach typu Standard 2 (jeśli cennik konkretnego obiektu nie wskazuje inaczej).

Zwracamy również uwagę na przestrzeganie godzin otwarcia oraz innych obowiązków np. baseny,
z których korzystanie uwarunkowane jest używaniem kąpielowek (slipy) i czepka (również w saunie),
i które nie są otwarte 24 godziny na dobę, ale tylko w godzinach wskazanych przez odpowiednią bazę noclegową, ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług ze względu na wiek (np. ograniczenia
w dostępie do siłowni, sauny itp. dla dzieci w określonym wieku lub w towarzystwie osoby dorosłej itp.) lub z poszanowaniem spokoju w godzinach popołudniowych i nocnych.

 Zwracamy również uwagę na wielkość miejsc parkingowych, szczególnie tych garażowych (nie tylko na wysokość wjazdu), które są przygotowane dla samochodów o standardowych rozmiarach i napędzie, dlatego często samochody większe i na gaz nie mają możliwości swobodnego parkowania, często w ogóle się nie mieszczą na miejscu parkingowym.

Goście obiektów noclegowych posiadający samochód elektryczny w większości przypadków znajdą się daleko od domu, więc muszą pamiętać o tym, że przed powrotem do kraju należy naładować samochód elektryczny. Dlatego coraz więcej dostawców zakwaterowania udostępnia infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych. Można to znaleźć w naszej ofercie oznaczone odpowiednim piktogramem. Stacje ładowania muszą być zgodne z normą międzynarodową IEC 61851-1 i muszą posiadać ten sam typ gniazdka (typ 2 IEC62196), więc muszą być interoperacyjne. Co dotyczy tranzytu samochodami elektrycznymi, wybierając się na zimowy wypad w Alpy, trzeba liczyć się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, zła pogoda) oraz z korkami. Istnieją mapy i strony (https://fdrive.cz/mapa-nabijecich-stanic), na których można znaleźć miejsca ładowania w okolicach Państwa tranzytu do miejsca docelowego. Te portale są bardzo ważne dla właścicieli samochodów elektrycznych.

Zakwaterowanie oferowane w "prywatnych apartamentach" obejmuje zwykle większość apartamentów w danym ośrodku, w tym te oferowane w niektórych rezydencjach.


Biuro podróży nie ma wpływu na rozpoczęcie i zakończenie niektórych usług wypisanych przy poszczególnych ośrodkach i obiektach, które są zazwyczaj realizowane tylko w szczycie sezonu. Może się tak zdarzyć, że w porównaniu do szczytu sezonu turystycznego, do którego odnoszą się wszystkie informacje podane na stronach, niektóre usługi nie będą dostępne. W ramach poszczególnych ośrodków chodzi np. o usługi typu skibus, basen miejski, lodowisko lub nocna jazda na nartach, a w przypadku obiektów noclegowych o usługi takie jak piano bar, programy animacyjne, masaże itp. czyli o usługi jedynie drugorzędne (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na życzenie). Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że ta "drobna niepewność" nie zniechęci Państwa od urlopu
w omawianych terminach, a wręcz przeciwnie, spotka się z Państwa zrozumieniem, również w obliczu znacznie niższych cen.

Zainteresowanie wszelkimi usługami lub ofertami, które są oferowane bezpłatnie lub opcjonalnie za dodatkową opłatą płatną w miejscu pobytu (np. łóżeczko dla dziecka, pościel, pobyt ze zwierzęciem domowym, ...) musi być koniecznie zaznaczone w umowie podczas rezerwacji wyjazdu, w przeciwnym razie może nie zostać zaakceptowane przez właściciela zakwaterowania. Łóżeczka dziecięce są standardowo przeznaczone dla dzieci do 2 lat, jeśli są Państwo zainteresowani łóżeczkiem dla dziecka starszego (maks. do 3 lat), prosimy o wcześniejszą informację. Z reguły łóżeczko dziecięce nie jest możliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu / pokoju. Kąciki dziecięce są zazwyczaj ograniczone nie tylko limitem wieku, ale także ustalonymi godzinami otwarcia. Dla niektórych obiektów pod pojęciem TV sat. rozumiana jest również telewizja kablowa. Jeśli dany obiekt zapewnia połączenie internetowe Wi-Fi, nie możemy zagwarantować dobrej jakości sygnału przez cały dzień zwłaszcza w najczęściej obciążonych godzinach, ani w całym obiekcie.

Osobnym rozdziałem jest też ogrzewanie. Maksymalna standardowa temperatura,
na którą są ustawione urządzenia grzewcze w pokojach i apartamentach, wynosi od 19 do 23°C.
Podgrzewanie na temperaturę wyższą nie jest możliwe, ewentualnie tylko za dodatkową opłatą. Ze względu na niższe temperatury ogrzewania w przeciwieństwie do tych w Polsce, mieszkańcy są przyzwyczajeni do noszenia w domu cieplejszych ubrań i nie rozumieją roszczeń naszych narciarzy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przy niższych temperaturach zewnętrznych oraz rzadkiego wietrzenia pokoju przy suszeniu wielu wilgotnych ubrań i wyposażenia narciarskiego może dojść do szybkiego pojawienia się pleśni również w ramach takich obiektów, które są ogrzewane standardowo i ich konstrukcja jest prawidłowa. W ostatnim czasie coraz częstszym zjawiskiem jest także zakaz palenia nie tylko w częściach wspólnych niektórych obiektów, ale często także w pokojach
i apartamentach, gdzie zawsze należy przestrzegać zasad w tym zakresie.

Jeśli nie podano inaczej, Biuro Podróży nie zapewnia żadnego programu animacyjnego w miejscu pobytu.

Należy pamiętać, że Biuro Podróży nie ma wpływu na warunki klimatyczne i nie może ponosić odpowiedzialności za ich skutki; zaplecze techniczne ośrodków zimowych jest przystosowane do normalnych warunków zimowych, tzn. od operatorów nie można wymagać np. obsługi kolejek linowych w czasie wichury, perfekcyjnego przygotowania tras narciarskich podczas niesprzyjających warunkach śniegowych lub produkcji dostatecznej ilości sztucznego śniegu przy wysokich temperaturach.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w tekście na stronie internetowej.

Paszporty i wizy

Nasze Biuro Podróży oferuje ograniczone czasowo pobyty turystyczne, dla obywateli Polski i innych państw członkowskich UE. Przed wyjazdem do krajów członkowskich UE i Szwajcarii nie są wymagane wizy (jeżeli pobyt turystyczny nie jest bezpośrednio związany z pobytem długoterminowym, np. w celu pracy lub nauki). Zalecamy, aby obywatele państw członkowskich UE sprawdzili przed podróżą w ambasadzie odwiedzanego kraju, czy warunki wjazdu i pobytu nie uległy zmianie. Obywatelom państw spoza UE zalecamy sprawdzenie warunków wjazdu i pobytu w ambasadzie odwiedzanego kraju przed wyjazdem z ich kraju.

Ze względu na to, że wszystkie kraje, które mamy w ofercie, są podobnie jak Polska sygnatariuszami układu Schengen, od obywateli Polski nie są wymagane wizy. Do wjazdu i pobytu w obcym państwie mają jednak prawo osoby spełniające warunki ustanowione przez prawo danego kraju. Biuro Podróży poleca klientom, by przed wyjazdem sprawdzili w przedstawicielstwie danego państwa czy warunki te nie uległy zmianie. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej każdy polski obywatel ma prawo do pobytu w innym państwie członkowskim (tzw. przepływ osób). Prawo to może być ograniczone tylko ze względu na bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia. Obywatel Polski nie ma w ramach pobytu turystycznego w krajach Unii obowiązku meldunkowego, w przypadku pobytów turystycznych w Szwajcarii do 90 dni nie jest wymagane żadne specjalne zezwolenie ani zgłoszenie pobytu. Każdy podróżny jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych obowiązujących w danym państwie docelowym; ponosi również odpowiedzialność za ważność swoich dokumentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski. Wszelkie koszty, które powstaną na skutek złamania tych przepisów, ponosi podróżny. Podczas podróży do krajów Unii Europejskiej można oprócz ważnego paszportu korzystać z dowodu osobistego. Ponieważ Szwajcaria nie jest państwem członkowskim UE, zalecamy używanie ważnego paszportu (jednak w przypadku osób powyżej 15 lat obecnie wystarczy ważny dowód osobisty, ale tylko wtedy, gdy jest to nowy typ ze strefą odczytu maszynowego-starsze typy są obecnie ważne tylko na podstawie zwolnienia dla obywateli polskich urodzonych przed 1 stycznia 1936 r.; osoby poniżej 15 lat muszą mieć ważny paszport). Należy również pamiętać, że dzieci poniżej 15 lat muszą mieć własny paszport podczas podróży zagranicznej.

Wymagania zdrowotne

Nasze Biuro Podróży oferuje pobyty turystyczne do krajów, w których obywatele Polski i innych państw członkowskich UE nie muszą się szczepić przed podróżą. Polecamy więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

W przypadku koniecznego leczenia standardowego obywatela Polski podczas jego tymczasowego pobytu w krajach UE konieczne jest przedstawienie "Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego" oraz ważnego dokumentu tożsamości.

Klient jest świadomy i wyraźnie zgadza się na to, że w miejscu docelowym mogą zostać wprowadzone środki przeciwepidemiczne, które mogą wpłynąć na zakres i jakość świadczonych usług. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich środków higieny wymaganych przez usługodawcę. Sytuacja epidemiologiczna może się dynamicznie zmieniać, np. nie można wykluczyć wprowadzenia obowiązkowych testów itp.

Ograniczenia związane z koronawirusem COVID-19

Klient zapoznał się i wyraża zgodę na możliwość wprowadzenia środków przeciwepidemicznych w miejscu docelowym, co może mieć wpływ na zakres i jakość świadczonych usług (np. mogą wystąpić sytuacje, w których ośrodek narciarski będzie zmuszony do zmniejszenia ilości osób na stokach). Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich środków higienicznych wymaganych przez usługodawcę. Sytuacja epidemiologiczna może zmieniać się dynamicznie, np. nie można wykluczyć ponownego wprowadzenia obowiązkowych testów itp.

W momencie przygotowywania tych informacji wydaje się prawdopodobne, że wejście na tereny narciarskie nie będzie w żaden sposób ograniczone.

Transport

Dojazd własny

Klienci, którzy zdecydują się na dojazd własnym samochodem, mogą liczyć na to, że otrzymają od nas wszystkie potrzebne informacje wraz z zalecaną trasą, ewentualnymi ograniczeniami, obowiązkowymi opłatami drogowymi, cenami paliw za granicą i planem lub opisem miejsca docelowego. Informacje dotyczące dojazdu staramy się na bieżąco aktualizować, reagując na wszelkie zmiany (opłaty, zmiany w organizacji ruchu czy znaków drogowych), nie możemy jednak gwarantować i zwracać ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zmian. Aby informacje były bardziej przejrzyste, umieściliśmy dane o odległościach i podstawowych trasach na wstępie każdego opisu ośrodka narciarskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisach na pierwszej stronie niektórych regionów. Uprzedzamy, że wspomniane wyżej zalecane trasy dojazdu są efektem naszego długoletniego doświadczenia i często nie pokrywają się z trasami wskazywanymi przez nawigacje GPS. Powodem jest to, że niektóre urządzenia GPS nie biorą pod uwagę sezonowych zmian, takich jak zamknięcie górskich przełęczy oraz nie potrafią obiektywnie ocenić jakość i stopnia trudności niektórych tras. W przypadku późnego przyjazdu prosimy o kontakt pod naszym numerem alarmowym, który jest wskazany w instrukcji wyjazdu. Eliminuje to ryzyko bardzo nieprzyjemnej sytuacji, w której goście nie zdołaliby dotrzeć na czas do miejsca zakwaterowania i w związku z tym ich zakwaterowanie zostałoby odwołane.

Transport autokarowy (uwaga- tylko miejsca wyjazdu z Republiki Czeskiej)

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Podróży

Zakwaterowanie

Terminy pobytu / czas rozpoczęcia / koniec zakwaterowania

Przy wyjazdach, gdzie w cenie jest zawarte zakwaterowanie na 7 nocy, dniem rozpoczynającym i kończącym pobyt jest zazwyczaj sobota lub niedziela. W przypadku, gdy wybraliście dojazd własny, zakwaterować się można w pierwszy dzień pobytu w godzinach popołudniowych lub wieczornych, zazwyczaj po godzinie 16:00 lub 18:00, najpóźniej między godz. 19:00 do 23:00, zgodnie z zasadami danego obiektu. Za późniejszy przyjazd po godzinie 19:00 jest w niektórych przypadkach pobierana dodatkowa opłata. W przypadku przyjazdu po godzinie 23:00 nie gwarantujemy, że zostaną Państwo zakwaterowani. W przypadku transportu autokarowego zakwaterowanie jest zapewnione według możliwości organizacyjnych Biura Podróży / danego obiektu, najpóźniej jak przy transporcie własnym. Wymeldowanie odbywa się w ostatni dzień pobytu w godz. porannych lub dopołudniowych, zazwyczaj między 9:00 a 10:00, jednak nie między 7:00 i 9:00 lub wcześniej. Przy pobytach z dojazdem własnym można oczywiście umówić się indywidualnie na wcześniejsze wymeldowanie, trzeba jednak dostosować się do czasowych możliwości Biura / danego obiektu. Za wcześniejsze wymeldowanie może być w niektórych przypadkach pobierana opłata. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w instrukcji wyjazdu, na życzenie możemy przesłać je z wyprzedzeniem.

Zakwaterowanie

Na oznaczenie kategorii obiektu z bazy noclegowej na naszych stronach wybraliśmy trzy symbole. Symbolem * do ***** oraz ** do **** są oznaczone obiekty, dla których takie oznaczenie jest oficjalne, czyli otrzymały od właściwego organu, zgodnie z obowiązującymi kryteriami ocenę jakości, którą symbolizuje odpowiednia liczba gwiazdek, przy czym ilość gwiazdek jest adekwatna do jakości. Szereg obiektów nie posiada jednak takiego oznaczenia lub stanowią one część bazy noclegowej, w przypadku której nie stosuje się oznaczenia gwiazdkami. Właśnie w ich przypadku użyliśmy naszego systemu oceny – ocenę od ♣ do ♣♣♣♣, w której staraliśmy się stosować do takiego samego systemu przydziału oznaczeń jakości, jaki stosują oficjalne instytucje w danym regionie.

Mimo że staraliśmy się opisać jak najdokładniej wszystkie typy i wyposażenie poszczególnych obiektów, w wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić drobne różnice (nietypowe apartamenty lub pokoje pod względem ustawienia i rodzaju poszczególnych łóżek, oddzielenie niektórych pomieszczeń np. meblościanką, brak sejfu w jednym z pokojów, w całym hotelu, apartament dostosowany dla niepełnosprawnych, który nie ma zasłonki pod prysznicem …), Biuro Podróży nie może wpłynąć na przydzielenie różnych typologii. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że podane dane o powierzchni poszczególnych obiektów mają charakter tylko informacyjny i mogą się w rzeczywistości różnić, w wyjątkowym przypadkach o ponad 10%. Należy również pamiętać, że apartamenty znajdujące się w tym samym domu mogą nie mieć tego samego wyposażenia, np. wyposażenia kuchennego, tego samego rodzaju koców / kołder itp. Osobnym rozdziałem są opisy prywatnych apartamentów i większości obiektów / rezydencji sprzedawanych pod jedną „ogólną“ nazwą. Należy wziąć pod uwagę, że opis apartamentów ma charakter orientacyjny, ze względu na to, że często chodzi o kilkaset mieszkań należących do różnych właścicieli, opis przedstawiający wszystkie możliwe kombinacje łóżek, położenia, powierzchni, wyposażenia itd., jest prawie niemożliwy. Przy opisie obiektów często używamy terminu „kabina”. Określenie to jest zdecydowanie bardziej powszechne we Francji. Jest to niewielka sypialnia, zwykle bez okna, często zaprojektowana jako drewniana dobudówka i oddzielona nie zawsze drzwiami, ale być może tylko zasłoną, ścianą przesuwną lub wcale.

Należy pamiętać, że niektóre niestandardowe typologie pokoi hotelowych, takie jak „pokoje Family”, mogą podlegać obowiązkowemu minimalnemu obłożeniu osób.

Zakwaterowanie infanta (dziecko do nieukończonych 2 lat, w wyjątkowych przypadkach dla niektórych obiektów noclegowych dziecko w wieku do 3 lub 4 lat) bez względu na to, czy korzysta z łóżeczka, czy nie, nie jest w większości przypadków możliwe przy pełnym obłożeniu pokoju / apartamentu.
W przypadku prośby o zakwaterowanie "infanta" powyżej maksymalnego obłożenia prosimy o ścisłe przestrzeganie informacji poniżej cennika dla każdej typologii w pozycji "dzieci do 2 lat ponad pełne obłożenie". Usługa ta jest zawsze „na zapytanie”, przed potwierdzeniem umowy.

Podstawowy opis pokoi

Standard 1

pokój z 1 łóżkiem pojedynczym, zwykle łazienka z prysznicem

Standard 2

pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi, zwykle łazienka z prysznicem

Standard 3

pokój z łóżkiem małżeńskim i 1 łóżkiem pojedynczym lub z 3 łóżkami pojedynczymi, zwykle łazienka z prysznicem

Standard 4

pokój z 2 łóżkami małżeńskimi lub łóżkiem małżeńskim 2 łóżkami pojedynczymi lub z 4 łóżkami pojedynczymi, zwykle łazienka z prysznicem

Większość odstępstw od opisu podstawowego pokoi i ewentualnie inne specyfikacje lub inne typy pokoi znajdą Państwo przy każdym opisie zakwaterowania (np. określenie typu 3. i 4. łóżka, obecność balkonu, wszystkie łazienki z wanną, brak łóżka małżeńskiego w ramach dwuosobowego pokoju, ofertę pokojów ponadstandardowych itd.).

Specjalnym piktogramem oznaczamy miejsca noclegowe, gdzie istnieje możliwość zakwaterowania osób o ograniczonej mobilności. Jednak z rzadkimi wyjątkami taki bezbarierowy układ dotyczy tylko wybranych pokoi lub apartamentów, a nie całego obiektu. W każdym razie zawsze należy z góry zweryfikować szczegółowe warunki danego zakwaterowania, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności danej osoby.

Sprzątanie końcowe

Ze względu na sytuację epidemiologiczną jest sprzątanie końcowe w pokojach typu apartamentowego zawarte w cenie wyjazdu i pokoje są jednocześnie dezynfekowane (patrz informacje u poszczególnych obiektów). W obiektach, gdzie nie jest sprzątanie końcowe w cenie wyjazdu, może być za obowiązkową lub opcjonalną dopłatą (w PLN przy płatności w BP, ewentualnie w walucie obowiązującej w danym kraju z płatnością na miejscu) lub klienci sami wykonują sprzątanie końcowe. Z cennika każdego obiektu noclegowego lub z informacji w nim zawartych wynika, że jeśli sprzątanie końcowe jest za obowiązkową opłatą dodatkową, to zawsze jest to wyraźnie wyszczególnione, natomiast w przypadku, gdy sprzątanie końcowe nie jest wyraźnie wymienione, zakłada się, że wykonują je sami klienci.  Nawet jeśli sprzątanie końcowe jest wliczone w cenę wyjazdu lub jest płatne opcjonalnie, lub obowiązkowo, konieczne jest wykonanie bieżących czynności porządkowych, takich jak zamiatanie podłogi, wynoszenie kosza na śmieci itp. oraz przede wszystkim pozostawienie kuchni w absolutnym porządku, w tym rozmrożonej lodówki, umytych naczyń itp. W niektórych obiektach noclegowych sprzątanie kuchni może być za opcjonalną dopłatą. Należy pamiętać, że informacje podane na stronie odzwierciedlają sytuację w momencie przygotowania i dlatego mogą nastąpić zmiany w płatności w miejscu pobytu na nadchodzący sezon zimowy.

Kaucja za apartament

Należy pamiętać, że w przypadku zakwaterowania w apartamentach w większości przypadków pobierana jest na miejscu kaucja zwrotna, głównie jako zabezpieczenie przed zniszczeniem umeblowania i wyposażenia lub w związku ze sprzątaniem końcowym (patrz poprzedni akapit). Wysokość kaucji jest różna w zależności od miejsca docelowego i konkretnego obiektu. Kaucja wynosi zazwyczaj od 300 do 500 EUR. Coraz więcej jest obiektów, w których kaucję można wpłacić kartą kredytową lub tylko za jej pośrednictwem (w formie tzw. preautoryzacji, dzięki której recepcja sprawdza ważność karty i wystarczającą ilość środków na niej w celu ewentualnego zmniejszenia kaucji-kwota może być zablokowana na okres do 31 dni, na co nie mamy wpływu). Jeżeli pokój / apartament zostanie przekazany w stanie nienaruszonym i posprzątanym (w zależności od warunków szczegółowych), kaucja zostanie zwrócona lub preautoryzacja nie zostanie zastosowana. Dokładne informacje na temat wybranego przez Państwa obiektu znajdują się w cenniku.

Opłata klimatyczna

Opłaty klimatyczne są we Francji wprowadzone we wszystkich ośrodkach. Opłata klimatyczna jest już przy niektórych obiektach zawarta w cenie podstawowej, przy niektórych jest płatna na miejscu w formie obowiązkowej dopłaty- informacje na ten temat znajdą Państwo w cenniku. Zwracamy uwagę, że podane informacje wskazują na stan w chwili przygotowywania stron, dlatego należy liczyć się z możliwością zmiany, ponieważ wysokość opłaty klimatycznej zmienia się w zależności od danego samorządu terytorialnego. Biuro Podróży nie ma na takie zmiany wpływu.

Ceny/Umowy/Ubezpieczenie

Cena zawiera

Akapit o tej nazwie lub podobnej (np. „w cenie podstawowej za osobę jest wliczone:“) można znaleźć w cenniku przy każdym obiekcie na naszej stronie www.nev-dama.pl.

Cena wyjazdu, gwarancja ceny

Ceny wyjazdów są podane w polskich złotych (PLN), jeśli nie podano inaczej. Jeśli cena obejmuje również skipass (chodzi np. o „pakiet zakwaterowania ze skipassem”), reguły używania tego skipassu podlegają ogólnym warunkom handlowym danego operatora, ponieważ nasze Biuro Podróży jest jedynie pośrednikiem w tej sprzedaży. W związku z tym wszelkie spory wynikające z korzystania ze stoków narciarskich i infrastruktury przewozowej podlegają jurysdykcji zagranicznej i lokalnie obowiązującemu prawu oraz ogólnym warunkom handlowym operatora infrastruktury przewozowej i tras narciarskich.

Więź prawna i umowa

Więź prawna między Biurem Podróży a klientem jest regulowana przepisami czeskiej ustawy nr 89/2012 Dz.U. (Kodeks cywilny) oraz ustawy nr 159/1999 Dz.U. (Ustawa o niektórych warunkach prowadzenia działalności i niektórych czynnościach w obrębie ruchu turystycznego) – obie w obowiązującej wersji. Umowa zostaje zawarta między Biurem Podróży (organizator wyjazdu) i klientem w formie pisemnej lub ustnej, zawiera specyfikację wyjazdu, prawa i obowiązki stron umowy oraz w stosownych przypadkach, inne ustalenia umowne. Przed zawarciem umowy klient zapoznaje się z formularzem z informacjami o wyjeździe. Jeżeli umowa jest zawarta on-line lub ustnie, Biuro Podróży przekaże klientowi potwierdzenie o wycieczce. Oferta wyjazdów na stronie internetowej Biura Podróży jest zaproszeniem do składania ofert i zamówienie uważa się za propozycję zawarcia umowy. BP niniejszym wyłącza zastosowanie rozporządzenia § 1732 ust. 2 czeskiego Kodeksu cywilnego. Umowa może być zawarta bezpośrednio w Biurze Podróży lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego (prowizyjnego sprzedawcy, innego Biura Podróży czy agencji turystycznej), który działa w ramach zawartej umowy handlowej lub pełnomocnictwa. W przypadku, gdy wyjazd ma ustanowioną minimalną liczbę osób, ta informacja jest zawsze podana przy odpowiednim obiekcie noclegowym, ewent. przy rodzaju wyjazdu.

Biuro Podróży informuje klientów, że inne fakty dotyczące wyjazdów oraz prawa i obowiązki uczestników umowy są określone w Ogólnych warunkach sprzedaży wycieczek DER Touristik CZ a.s. właściciela marki handlowej i znaku towarowego NEV-DAMA. Warunki są dostępne na stronie internetowej https://www.nev-dama.pl. Ogólne warunki sprzedaży wycieczek DER Touristik CZ a.s. są nieodłączną częścią Umowy.

Klientem jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę turystyczną z Biurem Podróży lub osoba, na rzecz której umowa została zawarta, lub osoba, na którą umowa została przeniesiona.

Ubezpieczenie turystyczne

Na podstawie umowy generalnej nr 224 i polisy nr 1000573 zawartej z ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium, działającą przez oddział w Polsce z adresem al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (dalej: „Ubezpieczyciel”), Klienci biorący udział w Imprezie za granicą Rzeczypospolitej Polskiej objęci są podstawowym ubezpieczeniem, które muszą wykupić w procesie rezerwacji Imprezy. Zgodnie z prawem, Organizator nie może sprzedać imprezy turystycznej bez ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek upadłości Biura Podróży na podstawie ustawy nr 159/1999 Dz.U.

Na wypadek upadłości bank Raiffeisenbank a. s., Regon (IČO): 49240901, z siedzibą przy ul. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4. wystawił płatniczą gwarancję bankową do zapłaty roszczeń powstałych w związku z ewentualną upadłością Biura Podróży. Dowód gwarancji bankowej jest dostępny na stronie internetowej www.nev-dama.pl. Ta informacja jest również dostępna we wszystkich punktach sprzedaży i u autoryzowanych sprzedawców naszego Biura Podróży. Dowód gwarancji bankowej zostanie wydany klientowi wraz z umową lub potwierdzeniem o wycieczce.

Więcej informacji

Podziękowanie

W tym miejscu chcemy podziękować firmom i osobom, które współpracowały nad przygotowaniem stron internetowych i katalogu online oraz nad dostarczeniem wszystkich potrzebnych informacji, które w nim zostały wykorzystane. Chodzi przede wszystkim o lokalne Biura Turystyczne i firmy zarządzające w poszczególnych ośrodkach narciarskich. Dziękujemy.

Copyright

Wszystkie materiały graficzne oraz informacje umieszczone na stronie internetowej lub w katalogu podlegają ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie praw autorskich i jakiekolwiek korzystanie z nich w sposób niezgodny z tymi przepisami jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z Biurem Podróży lub inną osobą trzecią, której należą się takie prawa.

Informacje w katalogu i cenniku

Z uwagi na to, że katalogi* i informacje internetowe są przygotowane przed początkiem Państwa urlopu, w międzyczasie może dojść do lokalnych zmian warunków w wyniku np. remontów, przebudowy lub innej adaptacji przestrzeni. Z tego względu fotografie zamieszczone w katalogu mogą się w niektórych przypadkach nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Wszystkie informacje o usługach, cenach i warunkach podróży zawarte w katalogu, na stronie internetowej lub cenniku NevDama odpowiadają sytuacji znanej w chwili druku katalogu, a DER Touristik CZ, a. s. jako właściciel marki handlowej Nev-Dama zastrzega sobie prawo do ich zmiany. Wskazanie hoteli w regionach pobytu w katalogu i na stronie internetowej ma charakter tylko informacyjny.

*w tym sezonie dostępny tylko w czeskiej wersji językowej

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?